Skip til primært indhold

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere på Radiologisk afdeling, OUH

Oplysninger om Radiologisk Afdeling
Røntgenvagten:
Røntgenvagten arbejder i FAM:
Alle hverdage kl.15.00 - kl.07.30
Weekender samt helligdage fra fredag kl. 14.30 til mandag kl. 07.30
Henvendelse i FAM eller på telefon 65 41 51 77

Rekvirering af billedmateriale og beskrivelse
Skriv en mail til OUH.konf@rsyd.dk

Arkiv: telefon 65 41 21 56

Oplysninger om afdelingen og retningslinjer for henvisning

Praktiserende læger og andre samarbejdspartnere finder oplysninger om afdelingen på Sundhed.dk

Retningslinjer for henvisning til ambulante billeddiagnostiske tilbud på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus

Hjemmesider der kan bruges som inspiration ved henvisning til røntgen:
https://bohlab.dk/index.php/henvisning
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/sjaelland/almen-praksis/patientforloeb/henvisningsvejledninger/paraklinisk/radiologiske-henvisning/
https://www.rontgenstandard.com/rontgen-remiss

Afdelingsledelsen
Cheflæge Ib Erik Jensen, ib.erik.jensen@rsyd.dk

Direkte telefon: 20 24 27 01

Afdelingsledelsen sekretariat
Sekretær for afdelingsledelsen Hanne Jakobsen, hanne.jakobsen4@rsyd.dk

Direkte telefon: 65 41 18 66/ 30 57 64 58

Andre relevante links:

Sundhedsportal - borger:
Sundhed.dk er en stor dansk sundhedsportal. Her finder du omfattende information og rådgivning fra det meste af den etablerede sundhedssektor om sundhed og sygdom.

Sundhedsprotal - fagperson:
Region Syddanmarks tværsektorielle sundhedsinformation - en informationsplatform målrettet udveksling af information mellem sygehuse, kommuner og almen praksis.
www.sundhed.dk

Ventetidsinformationer:
Se ventetidsinformation.www.mitsygehusvalg.dk 

Sundhedsstyrelsen
På sundhedsstyrelses hjemmeside kan du læse mere om anbefalinger for sundhed og trivsel i Danmark. www.sundhedsstyrelsen.dk

Statens Institut for Strålebeskyttelse:
På denne hjemmeside, som er en del af sundhedsstyrelsens hjemmeside, kan du læse mere om strålehygiejne og røntgen. www.sis.dk

University College Lillebælt
På University College Lillebælts hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du bliver uddannet til radiograf. www.ucl.dk

Dansk Radiologisk Selskab På Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside kan du finde masser af informationer om kurser, uddannelse og relevant materiale for radiologer. www.drs.dk

Radiograf Rådet
Radiograf Rådet er foreningen for radiografer i Danmark. På denne hjemmeside kan du finde en masse fagrelevante nyheder, kurser og informationer for radiografer.
www.radiograf.dk

APPFWU02V