Skip til primært indhold

Fagprofessionel information

Radiologisk afdeling, OUH

Radiologisk afdeling  foretager omkring 345.000 undersøgelser hvert år og  foretager alle typer af undersøgelser, både almindelige røntgenundersøgelser samt mammografi, CT-, MR- og ultralydsskanninger.

Derudover foretager vi billedvejledte behandlinger af såvel indlagte som ambulante patienter. Inden for nogle af behandlingerne ved ultralyd og CT bliver patienterne modtaget og efterfølgende observeret  i afdelingens observationsrum.

Sammen skaber vi en god arbejdsplads
Den Syddanske Forbedringsmodel er en fast del af vores arbejdsdag. Vi holder ugentlige målstyringsmøder med henblik på at optimere vores arbejdsgange.
Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og alle har et ansvar for at bidrage til det åbne, ærlige og respektfulde samarbejde.

Lægefagligt er afdelingen specialiseret i seks sektioner
Angio-thorax sektion, neuroradiologisk sektion, abdominalradiologisk og ultralydssektion, onkoradiologisk sektion og muskuloskeletal sektion/pædiatrisk radiologi, mammaradiologisk sektion.

Radiografspecialerne er samlet i seks teams
Team 1 arbejder med MR, Team 2 arbejder med CT, abdominalradiologi og ultralyd, Team 3 arbejder med muskuloskeletal radiologi, pædiatri, thorax, CT og almen onkoradiolgi, Team 4 arbejder med karradiologi, almen radiologisk, Team 5 arbejder med neuroradiologi og almen radiologi og Team 6 arbejder med mammografiscreeningen.

Sekretærerne er opdelt i teams
Sekretærer og billedkoordinatorer er opdelt i et konferenceteam og et booking- og receptionsteam

Vision og værdier
Vores vision er at levere diagnostiske undersøgelser og innovative radiologiske procedurer på højeste niveau til gavn for patienterne.

• Ordentlighed i det vi gør og siger
• Vækst i faglighed
• Rum til fornyelse og begejstring

APPFWU02V