Skip til primært indhold

Netværkssygeplejersker

Netværk for sygeplejersker der arbejder som nøglepersoner med den palliative indsats i primær- og sekundærsektoren på Fyn

Netværket er oprettet i juni 2010 på initiativ af palliationssygeplejerskerne i Palliativt Team Fyn (PTF).

Det er dannet for at bidrage til at videreudvikle høj faglig kvalitet i palliation samt styrke det tværsektorielle samarbejde.

Hvem henvender netværket sig til

Netværket er for sygeplejersker, der har en nøglefunktion i palliativ indsats på Fyn.

Forudsætningerne for at være med i netværket er, at sygeplejersken

  • har gennemgået et basiskursus i palliation
  • fungerer som nøgleperson i den palliative indsats i et klart defineret område/afsnit

Sygeplejersken forpligter sig til at deltage i to lokale netværksmøder årligt arrangeret af PTF og at deltage i en årlig temadag arrangeret af de fire palliative team i Region Syddanmark.

Der er aktuelt 42 medlemmer af netværket og man indmeldes ved at kontakte PTF.
 

 

APPFWU01V