Skip til primært indhold

Afdelingsledelsen

Ortopædkirurgisk Afdeling O

Afdelingsledelsen for Ortopædkirurgisk Afdeling O er delt mellem cheflægen og chefsygeplejersken.

Ortopædkirurgisk Afdeling varetager behandlingen af lidelser i bevægeapparatet (arme, ben og ryg), opstået ved skader, sygdom eller som følge af medfødte lidelser.
Afdelingen er organiseret i en række fagområder, som særskilt varetager behandlinger på basis og højt specialiseret niveau.
Afdelingen har regionsfunktion for hele det syddanske område.
Informationer omkring behandlinger og pleje gives under de specifikke fagområder.

Afdelingen har aktivitet på flere matrikler, Odense og Svendborg.
I Odense har vi sengeafsnit, dagkirurgi og ambulatorium.
I Svendborg har vi sengeafsnit, dagkirurgi og ambulatorium. 

Afdelingen har universitetsstatus og varetager undervisning af medicinstuderende og yngre læger.
Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af sygeplejersker, radiografer og SOSU-assistenter samt i uddannelsen af lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatorer.
Til afdelingen er tilknyttet flere professorater.
Afdelingen driver Ulykkes Analyse Gruppen, der varetager skadesregistrering og foretager analyser. Afdelingen er centralt placeret i det såkaldte fredstidsberedskab og den regionale traumecenterfunktion ved OUH.
Forebyggelse og genoptræning er en del af afdelingens opgaver.

Afdelingsledelsen

Cheflæge Lonnie Froberg

Lonnie Froberg

Cheflæge Ph.d.

Albue, ambulantbehandling, amputation, brud, børn (kirurgi), fod, fraktur, hofte, hoftebrud, hånd (replantation), idræt, kikkertundersøgelser, knoglebrud, knæ, korsbånd, kunstig hofte, kunstig knæ, multitraume, ryg (brud), scoliose, skadestue, skulder, sår,


65 41 22 05 O - Ortopædkirurgisk Afdeling
Chefsygeplejerske Marianne Lundegaard

Marianne Lundegaard

Chefsygeplejerske, MPQM


65 41 22 80 O - Ortopædkirurgisk Afdeling
APPFWU02V