Skip til primært indhold

Personale

Afdelingens personale

Afdelingens ca. 100 ansatte er tilknyttet hele Nuklearmedicinsk Afdeling.
Personalet består af:

Læger
16 speciallæger inkl. den ledende overlæge
 2 læger i H-stillinger
 2 læger i I-stillinger

Bioanalytikere/Radiografer/Laboranter
35 bioanalytikere inkl. den ledende bioanalytiker, 3 afdelingsbioanalytikere og 2 bioanalytikerundervisere
12 radiografer inkl. 1 afdelingsradiograf
2 laboranter

Radiokemikere
3 radiokemikere
4 studentermedhjælpere

Fysiker-/Ingeniør-/Tekniker-gruppen, i daglig tale FIT-gruppen
4 hospitalsfysikere
2 ingeniører
1 IT-specialist
2 cyklotronteknikere
1 cellebiolog
1 biomediciner

Lægesekretærer
10 lægesekretærer inkl. den ledende sekretær

Statistiker
1 biostatistiker

APPFWU01V