Skip til primært indhold

KompetenceCenter for Rehabilitering - Forbedring

I KCR arbejder vi på forbedring inden for fagene fysioterapi og ergoterapi

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – skabe mening for patienten


KCR varetager opgaver vedrørende det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. KCR bidrager bl.a. med at undersøge, om områder med fordel for patienten og driften, kan flyttes ud i patientens nærområde.

KCR afdækker for eksempel, hvad andre gør, hvad patienten mener, hvad litteraturen siger, og hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at flytte et område.
KCR kan være behjælpelig med at arrangere studiebesøg og etablere kontakt på tværs af sygehus og kommune og driver processen med etablering af for eksempel kompetenceudvikling, implementering etc.
Opgaver vedrørende brugerinvolvering har ligeledes KCR´s opmærksomhed.

APPFWU01V