Skip til primært indhold

Kontaktinformation

Herunder finder du vores kontaktoplysninger

Skriv til ode.kma@rsyd.dk (ikke sikker mail)
Telefon: 65 41 47 98
Fax: 65 41 47 85

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Indgang 244
J.B. Winsløws Vej 21, 2
5000 Odense C

Åbningstider og kontaktpersoner

Døgnåbent.
Laboratoriets tlf: 65 41 47 98.

Afdelingens vagthavende læge kontaktes på tlf. 21 20 23 08 eller via OUH's kaldebord tlf. 65 41 18 85 (internt 11885).
Mellem kl. 16.00 - 08.00 er vagthavende læge i rådighedsvagt fra egen bolig.

Odense Universitetshospital, J.B. Winsløws Vej 21, 2, 5000 Odense C
Hygiejnesygeplejerskerne har kontor i en barak nedenfor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, J.B. Winsløws Vej 21. Barakken har OUH indgangsnummer 243

Laboratorium: 65 41 47 98
Sekretariat: 65 41 39 92
Infektionshygiejnisk Enhed: 65 41 39 92

ode.kma@rsyd.dk (ikke sikker)

Sådan sender du sikker mail til os

Afdelingsledelse
 

Cheflæge Anette Holm
Infektionshygiejne
65 41 47 94
40 29 35 39
Chefbioanalytiker Pia Steinicke 30 44 24 28

 
Kontakt læger

Overlæge Thøger Gorm Jensen
Bakteriologi, serologi, IT
65 41 47 81
Overlæge Hanne Holt
Tarmpatogene bakterier, uddannelsesansvarlig
65 41 47 86

Overlæge Flemming Schønning Rosenvinge
Antibiotika, klinisk mykologi

65 41 57 48

Overlæge, professor Ulrik Stenz Justesen
Resistensbestemmelse

65 41 57 49

Overlæge Gitte Nyvang Hartmeyer
Parasitologi, prøvemodtagelse

65 41 47 83

Overlæge, professor Niels Nørskov-Lauritsen

65 41 47 95

Overlæge Sanne Grønvall Kjær Hansen

65 41 13 48

Overlæge Kasper Klein

65 41 47 89

Ledende molekylærbiolog, dyrlæge Marianne Skov
Serologi, molekylærbiologi, Kvalitets- og patientsikkerhedsansvarlig, arbejdsmiljøkoordinator, Forskningsledelse
65 41 39 24

65 41 39 24

Kontakt hygiejnesygeplejersker

Hygiejnesygeplejerske Lise Andersen

51 64 08 41
Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen 23 46 65 76
Hygiejnesygeplejerske Hanne Højvang 29 40 75 38
Hygiejnesygeplejerske Hanne Lundgaard 21 15 35 39
Hygiejnesygeplejerske Mitte Imhoff Lyse 51 48 72 84
Hygiejnesygeplejerske Trine Ladegaard 24 52 03 05
Hygiejnesygeplejerske Helle Pries Kristiansen 23 93 61 20
Hygiejnesygeplejerske Jane Fritsdal Refer 21 28 93 67

Kontakt bioanalytikere

Chefbioanalytiker Pia Steinicke 30 44 24 28

Overbioanalytiker, Jeannette Mikkelsen
Sikkerhedsleder, bakteriologi, tarmpatogene bakterier og parasitter

65 41 39 96

Overbioanalytiker, Marlene Olsen
Molekylærbiologi

65 41 22 49

Overbioanalytiker Hanne Larsen
Prøvemodtagelse, arbejdsplanlægning

65 41 29 41

Overbioanalytiker Katja Lorentzen

23 84 91 66

Overbioanalytiker Camilla Thinggård Jacobsen

20 44 73 32

Bioanalytikerunderviser Louise H. Pedersen

65 41 47 93


Bioanalytikerunderviser Sanne Malig

65 41 47 93

 

Kontakt sekretærer

Sekretariatsleder Merete Pedersen 65 41 18 24
Forskningssekretær Vibeke Jensen 65 41 47 90

 

APPFWU01V