Skip til primært indhold

Lungemedicinsk Afdeling J er en medicinsk afdeling, der udreder og behandler alle kategorier af lungemedicinske sygdomme. Vi samarbejder med praktiserende læger, hjemkommuner samt en lang række afdelinger på sygehuset.

Afdelingen består af et sengeafsnit, en telemedicinsk enhed, en forskningsenhed samt et stort ambulatorium, der er opdelt i faglige enheder med tilhørende tværfaglige teams, som står for udredning og behandling.

APPFWU02V