Skip til primært indhold

Om sengeafsnittet

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

På Geriatrisk Sengeafsnit diagnosticerer og behandler vi sygdomme hos geriatriske medicinske patienter. Disse patienter er kendetegnet ved multikomplekse problemstillinger, som ikke kan afgrænses på baggrund af enkeltdiagnoser eller enkeltsymptomer, hvorfor den geriatriske arbejdsmetode har helhedsvurdering af patienten som omdrejningspunkt.

Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at have gode og sikre patientforløb, som indeholder høj faglig kvalitet, samt at patientforløbene afspejler det særlige ved det geriatriske speciale.

På Geriatrisk Sengeafsnit har vi 32 sengepladser. Vi lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde mellem læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, klinisk diætist, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Desuden har vi tæt samarbejde primærsektor herunder praktiserende læge og hjemmeplejen.

Vi har fokus på det sammenhængende patientforløb, hvorfor funktionen ”Geriatri i Døren” er en essentiel del af dette. I denne funktion modtager vores geriatriske sygeplejersker, læger og terapeuter de geriatriske patienter i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og følger dem til sengeafsnittet ved indlæggelse. Derudover har vi udskrivelsessygeplejersker, som har særligt fokus på at sikre den gode udskrivelse, uanset om patienten skal udskrives til eget hjem, aflastningsplads eller plejehjem. Dette er med til at skabe helhed i patientforløbet.

På Geriatrisk Sengeafsnit har vi også kliniske sygeplejespecialister, som bl.a. arbejder med udvikling, kvalitetssikring og patientsikkerhed. Derudover er personalet på sengeafsnittet ressourcepersoner for et særligt interesseområde eksempelvis inden for demens, ernæring og palliation. Dette er med henblik på, at vedligeholde og udvikle vores viden, kompetencer og færdigheder inden for områderne.

Vi afholder møde én gang ugentligt med fagligt indhold, hvor forskellige undervisere eller personale holder oplæg for personalegruppen. Dette kan bl.a. være i forbindelse med implementering af et projekt eller tiltag på afdelingen eller hvis ressourcepersonerne har viden, som de ønsker at formidle videre.

Værdigrundlaget for Geriatrisk Sengeafsnit er, at patienten er først og vi behandler vedkommende med værdighed og respekt. Det gør vi gennem god kommunikation, nærvær og omsorg, hvor vi ser patienten som menneske og ikke som diagnose. Desuden arbejder vi ud fra grundtanken om, at ingen kan alt, men alle kan noget og sammen kan vi endnu mere. Det betyder også, at patienten og dens pårørende bliver medinddraget som ligeværdige samarbejdspartnere, hvor vi integrere patientens perspektiv med vores faglige viden.

På sengeafsnittet har vi fokus på kompetenceudvikling.

 • Ressourcepersoner:
  Alle faggrupper på afdelingen kan være en del af de 18 ressourceområder.
 • Tværgående kursus for nyansatte på Svendborg Sygehus:
  Kurset giver et godt fagligt indblik i specialerne på Svendborg Sygehus, hvor der er mulighed for en dialog med kollegaer fra andre afdelinger.
 • Tværfaglig intro på Geriatrisk Afdeling:
  På kurset som alle nyansatte i afdelingen gennemfører, underviser specialister inden for det geriatriske speciale, hvilket bidrager til et godt og fagligt indblik i geriatrien. Herudover præsenterer ansatte på tværs af alle faggrupper i afdelingen - respektive arbejdsområder - så nye kollegaer får et solidt overblik over hele strukturen og værdier i Geriatrisk Afdeling.
 • Geriatrisk Efteruddannelse for sygeplejersker: Sygeplejersker får mulighed for at deltage i efteruddannelsen, hvor der er teoretisk undervisning og færdighedstræning i SimC.

Patienten først:

 • Helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til patienten
 • Patient- og pårørende- inddragelse
 • Individualiseret udrednings- og behandlingsplan og pleje
 • Forventningsafklaring

Ordentlighed i det vi gør og siger:

 • Vi behandler patienten med værdighed
 • Vi respekterer og værdsætter forskellighed
 • Vi kommunikerer anerkendende og giver konstruktive tilbagemeldinger
 • Vi arbejder efter de samme faglige holdninger og er loyale overfor beslutninger

Vækst i fagligheden:

 • Vi fastholder og udvikler altid det geriatriske speciale
 • Vi vægter og understøtter forskningsaktiviteter
 • Vi udreder, behandler og plejer evidensbaseret
 • Vi deler viden med hinanden og faglig udvikling er en del af vores hverdag

Rum til fornyelse og begejstring:

 • Vi arbejder aktivt med forbedringsforslag, med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra patienter, pårørende og samarbejdspartnere
 • Vi er omstillingsparate til fordel for patienten
 • Vi tænker ud over traditioner og vaner
 • Vores arbejdsglæde og fællesskab er drivkraft for kvalitet

APPFWU02V