Skip til primært indhold

Samarbejdspartnere

Praktiske oplysninger til Øjenafdelingens samarbejdspartnere

Oplysninger om afdelingen

Indgang 132, stuen
Kløvervænget 5
5000 Odense C

Patienthenvendelser:

Telefontid mandag-fredag kl. 07.30-15.00 (onsdag kl. 08.30-15.00)

Hovednummer: 65 41 27 88
Operationsgangen: 65 41 27 83 / 65 41 27 04
AMD-ambulatorium 2: 65 41 54 36

42 02 179

Øjenambulatorium E: 5790000184347

Øjenafsnit E: 5790000184330

Afdelingen har i hverdagene døgnvagtfunktion for Fyn og omliggende øer samt vagtfunktion (15.00-08.00) for patienter bosat i det tidligere Ribe amt. I weekender og helligdage døgnvagtfunktion for hele Region Syddanmark.

Vagthavende læge kontaktes via omstillingen 66 11 33 33

Henvisning bedes sendt elektronisk til Afdeling E.

 • Anders H. Vestergaard, afd.læge, grøn stær, binde- og hornhindesygedomme, refraktionskirurgi, grå stær
 • Birgitte Justesen, overlæge, børneøjensygdomme, binde- og hornhindesygedomme
 • Daniel J. Nyborg, afd.læge, grøn stær, grå stær
 • Dorte Bechtold, afd. læge, øjenlågs- og tårevejssygdomme
 • Else Gade, overlæge, børneøjensygdomme, arvelige øjensygdomme
 • Gerda N. Møller, led.overlæge, kirurgiske nethindesygdomme, grå stær
 • Jakob Grauslund, overlæge, prof., medicinske øjensygdomme
 • Jesper P. Vestergaard, overlæge, medicinske øjensygdomme, bindehindesygdomme
 • Jimmi Wied, overlæge, kirurgiske nethindesygdomme, bindehindesygdomme, grå stær
 • Laleh Molander, afd.læge, neurologiske øjensygdomme, skelen, grå stær
 • Majbrit Lind, overlæge, kirurgiske nethindesygdomme, grå stær, uddannelsesansvarlig overlæge
 • Malin L. Rasmussen, afd.læge, medicinske øjensygdomme, bindevævssygdomme
 • Maria Rene, afd.læge, medicinske øjensygdomme, bindevævssygdomme
 • Michael Kjeldgaard, overlæge, øjenlågssygdomme, grå stær, skelen
 • Niels Lyhne, overlæge, hornhindesygdomme, refraktionskirurgi, grå stær
 • Niels Løgstrup, overlæge, kirurgiske nethindesygdomme, grå stær
 • Peter B. Ruhlmann, overlæge, grøn stær, grå stær
 • Sasikala Thineshkumar, afd.læge, neurologiske øjensygdomme, medicinske øjensygdomme

Herdis Bohn Brødbæk

Øjenafdelingen varetager:

 

Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Kirurgisk behandling af diabetisk traktionsamotio
 • Udredning (i samarbejde med afdeling M og Rigshospitalet) af patienter med stofskifterelateret orbitopati (TAO)
 • Kirurgisk behandling af kompliceret sekundær grøn stær
 • Kirurgisk behandling af kompliceret højdeskelen
 • Kirurgisk behandling af skader på øjeæblet med gennemgående læsion bag hornhinden og skader med fremmedlegemer i øjets bageste afsnit
 • Medicinsk børne- og handicapoftalmologi, herunder børneoftalmologisk assistance til oftalmologiske højt specialiserede kirurgiske funktioner, diagnostik af sjældne sygdomme og syndromer inkl. juvenil uveit hos børn

 

Regionsfunktion indenfor:

 • Kirurgisk behandling af grøn stær (også Vejle)
 • Kirurgisk behandling af sygdomme i glaslegeme og nethinde (også Sønderborg)
 • Anti-VEGF-behandling af våd AMD, diabetisk makula ødem, retinal venetrombose (også Vejle og Sønderborg)
 • Sygdomme i regnbuehinde, strålelegeme og årehinde
 • Kirurgisk behandling af højdeskelen (også Vejle)
 • Tårevejskirurgi
 • Kirurgisk behandling af åbne øjenskader i øjets forreste øjenafsnit
 • Børne- og handicapoftalmologi (også Vejle og Sønderborg)
 • Neurooftalmologi (også Vejle)

 

Hovedfunktion indenfor:

 • Alle områder

For at sikre en kvalificeret og ensartet henvisning og visitation af patienter til Øjenafdelingen, bedes om elektronisk henvisning til afdeling E indeholdende følgende oplysninger:

 • Relevant anamnese
 • Evt. cave
 • Visus, IOP, relevante objektive fund
 • Særlige forhold (tolk, kørestolsbruger, er pt. mobil)
 • Vedhæft relevant billedmateriale (perimetri, OCT-skanning m.m.) elektronisk
 • Så vidt muligt bedes FMK være ajourført på henvisningstidspunktet.

 

Ved behov for akut henvisning kontaktes vagthavende telefonisk.

Afdelingsledelsen

Kløvervænget 5
Indgang 132, 1. sal
5000 Odense C

Gerda N. Møller, ledende overlæge, 65 41 27 89

Vibeke T. Jensen, oversygeplejerske, 65 41 59 70

Forskning

Kløvervænget 5
Indgang 132, 1. sal
5000 Odense C

Forskningsleder, professor, overlæge Jakob Grauslund, 65 41 27 82

Forskningssekretær Annemette Kruse Mathiesen, 65 41 57 39

Mandag-fredag kl. 7.30-14.00 (onsdag kl. 08.30-14.00)

Ambulatorierne

Ambulatorium 1

Kløvervænget 5
Indgang 132, stuen
5000 Odense C

 

Ambulatorium 2

J. B. Winsløwsvej 4
Indgang 1, 2. sal
5000 Odense C

 

Ambulatorium 3

Kløvervænget 11C
Indgang 130, 1. sal
5000 Odense C

Hovednummer: 65 41 27 88

Ambulatorium 2 (AMD): 65 41 54 36

5790000184347

Afdelingssygeplejerske Birgitte Engholm Nielsen, 65 41 58 35

Funktionsansvarlig overlæge Jesper Pindbo Vestergaard, 65 41 27 87

Klinikken er åben alle dage kl. 7.30-15.30. 

Sekretariat: Mandag-fredag kl. 7.30-15.00 (onsdag kl. 08.30-15.00) 

Al udredning og behandling af øjensygdomme.

Dagkirurgisk modtagelse og hjemsendelse af patienter efter operation.

Refraktiv laserkirurgi samt mindre øjenlågsoperationer.

Operation

Kløvervænget 5
Indgang 132, stuen
5000 Odense C

65 41 27 83 eller 65 41 27 04

5790000184347

Afdelingssygeplejerske Rikke Schmidt-S. Bergmann, 65 41 27 83

Funktionsansvarlig overlæge Jimmi Wied, 65 41 47 73

Operationsgangen er åben alle dage kl. 7.30-15.30. 

Sekretariat: Mandag-fredag kl. 7.30-15.00 (onsdag kl. 08.30-15.00)

Alle operative indgreb foretages på E-operationsgang.

Desuden foretages indsprøjtninger i glaslegemet ved medicinske øjensygdomme i relation til ambulatorium 2, indgang 1, 2. sal.

Sekretariat

Kløvervænget 5
Indgang 132, 1. sal
5000 Odense C

65 41 27 88

Mandag-fredag kl. 7.30-15.00 (onsdag kl. 08.30-15.00) 

5790000184347

Ledende lægesekretær Smilla Louise Frederiksen, 65 41 27 97

APPFWU01V