Skip til primært indhold

Henvisningsblanket

Til praktiserende læger, sygehuse, fagforeninger mm

Her finder du henvisningsblanket

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik modtager patienter til undersøgelse efter henvisning fra praktiserende læger/speciallæger, andre sygehusafdelinger, kliniske psykologer, fagforeninger samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Ved henvisning kan man anvende en af de af sundhedsvæsenets anvendte formularer eller den pdf-henvisning, der ligger sammen med dette dokument.

Vi sender ikke journalkopi, med mindre der foreligger et samtykke fra patienten - undtaget er henvisning fra egen læge eller anden sygehusafdeling.

Henvisningen SKAL indeholde oplysninger om:

Patientdata navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer

Med hvilket formål undersøgelsen ønskes foretaget, for eksempel vurdering af årsagssammenhæng, forslag til behandling, rådgivning vedrørende arbejdsfastholdelse/tilbagevenden til arbejdet

Angiv formodet diagnose og vigtigste symptomer

Hvilke arbejdsbelastninger, der formodes at være årsagen til patientens symptomer

Patientens arbejdsforhold (stilling, virksomhed)

Sociale konsekvenser af sygdommen (sygemelding, varigheden af dette, raskmeldt?)

Om lidelsen er anmeldt som en arbejdsskade

Eventuel igangsat undersøgelse af aktuelle lidelse/tilstand

Andre konkurrerende lidelse somatiske eller psykiske - andre belastninger uden for arbejdslivet, som har betydning

Ovenstående skal fremgå af henvisningen for at patienten kan visiteres til udredning på AMK, ellers returneres henvisningen, og der imødeses ny henvisning.

OBS!!!

Der skal IKKE sendes henvisning til projekter - Ludomani eller BED. Her skal patienten selv henvende sig telefonisk - se under "Kontakt klinikken".

APPFWU02V