Skip til primært indhold

Fagprofessionelle oplysninger

Tilbud til fagprofessionelle

Kontaktoplysninger

Hvis du er fagprofessionel og har spørgsmål til en læge eller psykolog, kan du kontakte os på telefonnr. 6541 4990 mandag-fredag kl. 8-15 eller til modtager af sikker sendt mail ode.amk@rsyd.dk

Henvisning hertil bør ske elektronisk, eventuelt til ovenstående mail, alternativt per post - husk at anvende vores henvisningsblanket, der findes under "henvisningsvejledning og henvisningsblanket".

Henvisningsvejledning

Her finder du henvisningsblanket 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik modtager patienter til undersøgelse efter henvisning fra praktiserende læger/speciallæger, andre sygehusafdelinger, kliniske psykologer, fagforeninger samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Ved henvisning kan man anvende en af de af sundhedsvæsenets anvendte formularer eller den pdf-henvisning, der ligger sammen med dette dokument.

Vi sender ikke journalkopi, med mindre der foreligger et samtykke fra patienten - undtaget er henvisning fra egen læge eller anden sygehusafdeling.

Henvisningen SKAL indeholde oplysninger om:

  • Patientdata navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer
  • Med hvilket formål undersøgelsen ønskes foretaget, for eksempel vurdering af årsagssammenhæng, forslag til behandling, rådgivning vedrørende arbejdsfastholdelse/tilbagevenden til arbejdet
  • Angiv formodet diagnose og vigtigste symptomer
  • Hvilke arbejdsbelastninger, der formodes at være årsagen til patientens symptomer
  • Patientens arbejdsforhold (stilling, virksomhed)
  • Sociale konsekvenser af sygdommen (sygemelding, varigheden af dette, raskmeldt?)
  • Om lidelsen er anmeldt som en arbejdsskade
  • Eventuel igangsat undersøgelse af aktuelle lidelse/tilstand
  • Andre konkurrerende lidelse somatiske eller psykiske - andre belastninger uden for arbejdslivet, som har betydning

Ovenstående skal fremgå af henvisningen for at patienten kan visiteres til udredning på AMK, ellers returneres henvisningen, og der imødeses ny henvisning.

OBS. Der skal IKKE sendes henvisning til projekter - Ludomani eller BED. Her skal patienten selv henvende sig telefonisk - se under "Kontakt klinikkerne".

 

Samarbejde med virksomheder

Klinikkens læger og psykologer besøger gerne arbejdspladser for at rådgive om arbejdsforhold, eksempelvis ved udsættelse for diverse stoffer eller fysiske arbejdsbelastninger for at undgå arbejdsskader samt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Klinikken er udelukkende en rådgivende funktion.

Faglige vejledninger

De arbejds- og miljømedicinske klinikker i Danmark har en fælles faglig hjemmeside, hvor information om arbejdsmedicin generelt og udredning af arbejdsmedicinske og arbejdspsykologiske lidelser kan ses. Oplysningerne opdateres løbende.

Informationerne finder på http://www.armoni.dk. Der kræves ikke password for at komme ind på siden.

 

APPFWU01V