Skip til primært indhold

Frivillige indsatser

Frivillige og foreninger er med på alle vores sygehuse

De frivillige indsatser på OUH hjælper vores patienter og pårørende på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Ærø Sygehus. 

Hvis du eller din forening har en god idé, som I gerne vil samarbejde med OUH om, så skal I kontakte vores frivillighedskoordinator, Karina Andersen Jensen. 

De frivillige indsatser på OUH

IT-assistenten

I IT-assistenten hjælper frivillige sygehusets patienter og pårørende med de sundheds-apps, man kan have brug for under sit forløb på OUH. Det kan være Mit Sygehus, videokonsultationer eller aktivering af NemSMS. IT-assistenten findes i forhallen, hvor alle kan henvende sig i åbningstiden: Mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00.

Telefon: 29212932
Mail: itassistentenodense@rsyd.dk

NB! IT-assistenten i Odense holder lukket fra d. 01.07.22-31.07.22, og er tilbage igen d. 01.08.22.

Kortspilsklubben

I kortspilsklubben spiller frivillige kort med indlagte patienter to aftener om ugen. Det foregår på afdelingerne, der har lavet en aftale med klubben, og patienter kan selv vælge om de vil deltage på dagen eller ej. 

Vågetjeneste i samarbejde med Røde Kors og Ældresagen

Vågetjenesten sidder hos døende patienter, så de ikke skal være alene i deres sidste tid. De kan også aflaste pårørende, så de kan få tid til mad og søvn.

Hospitalscaféer i samarbejde med Ungdommens Røde Kors

På vores børneafdeling, H.C Andersens Børne- og Ungdomshospital, har Ungdommens Røde Kors to caféer: Ællingen og Svanen. Ællingen er for børn i alderen 6 - 12 år, og Svanen er for unge i alderen 13 - 22 år. De frivillige i caféerne arrangerer lege, spil og film, der passer de til børn og unge, der er til stede. 

Hospitalsvennerne i samarbejde med Ældresagen

Hospitalsvennerne kan følge patienter i hele deres forløb: I hjemmet før indlæggelse, under indlæggelsen og når patienten er hjemme igen. De kan hjælpe med transport, besøge patienten og fungere som bisidder i samtaler med læger, så patienten ikke er alene under sit sygeforløb. 

Patientstøtter i samarbejde med Hjerteforeningen

Hjerteforeningens patientstøtter hjælper hjertepatienter før, under og efter forløb på OUH. 

Patientstøtter i samarbejde med Røde Kors

Røde Kors' patientstøtter møder patienter og pårørende på afdelingerne og tilbyder omsorg i form af gåture, kaffe eller selskab.

Tid og nærvær i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse laver aktiviteter for patienter på Hæmatologisk Afdeling, X. Aktiviteterne kan være alt fra samtaler og højtlæsning til klaverspil og gåture. 

Patientstøtter i samarbejde med Røde Kors

Røde Kors' patientstøtter møder patienter og pårørende på afdelingerne og tilbyder omsorg i form af gåture, kaffe eller selskab.

IT-assistenten

I IT-assistenten hjælper frivillige patienter og pårørende med de sundheds-apps, man kan have brug for under sit forløb på OUH. Det kan være Mit Sygehus, videokonsultationer eller aktivering af NemSMS. IT-assistenten findes i forhallen ved informationen, hvor alle kan henvende sig hver tirsdag kl. 10.00 - 12.00.

NB! IT-assistenten holder sommerferielukket på nuværende tidspunkt. Vi henviser til IT-assistenten i Odense. 

Telefon: 2366 0297
Mail: itassistentensvendborg@rsyd.dk 

Frivillige guider i samarbejde med Røde Kors

Røde Kors' frivillige guider kan hjælpe patienter og pårørende med at finde rundt på Svendborg Sygehus. Du finder dem i forhallen. 

De frivillige guider er desuden uddannet Tryghedspersoner i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens, og har et særligt blik for at hjælpe og være tilstede for forvirrede og demente patienter, der er alene på sygehuset. 

Vågetjeneste i samarbejde med Røde Kors

Vågetjenesten sidder hos døende patienter, så de ikke skal være alene i deres sidste tid. De kan også aflaste pårørende, så de kan få tid til mad og søvn.

Karina Andersen Jensen

Frivillighedskoordinator

Patient- og Pårørendeservice


30 89 60 78
APPFWU01V