Skip til primært indhold

Pjecer og patientinformation i Medicinsk Afdeling M/FAM

Medicinsk Afdeling M/FAM tager sig af en lang række behandlinger og undersøgelser. Patientinformationerne er oplistet i alfabetisk rækkefølge nedenfor. Klik på den undersøgelse eller behandling, du ønsker mere information om.

Alendronat
Anstrengelsestest
Arbejdstest
Ascitespunktur
Astmaskole for voksne
Atrieflimmerklinikken
Behandling med antibiotika i blodåre i eget hjem
Bronkoskopi
Cordaronebehandling
CT-skanning
CT-skanning af hjertet
CVK - Observation og pleje (information til samarbejdspartnere)
Delirium
DC-konvertering
Diagnostisk Center / Monofer
Døgnblodtryksmåling
Ekkokardiografi
Ekkokardiografi - stress/doputamin
Ekkokardiografi med belastning (cykelekkokardiografi)
Ekspektoratprøve
Ernæringsdrikke M/FAM
Eventrecorder
Fotografering på sygehuset
GCA - Aftrapning 40 mg
GCA - Aftrapning 60 mg
GCA - TCZ 40 mg
GCA - TCZ 60 mg
Gastroskopi
Glukosebelastning
High Flow Behandling
Hjerterehabilitering
Holtermonitorering
HUSK-vejledning
Hjertesvigtsklinikken
Håndhygiene
I.v.antibiotika i eget hjem
Kapselkameraundersøgelse no 1
Kapselkameraundersøgelse no 2
Kapselkameraundersøgelse no 3
Kapselkameraundersøgelse no 4
Kapselkameraundersøgelse no 5
Knoglemarvsundersøgelse
Tele-KOL
Koloskopi (før kl. 11.00)
Koloskopi (efter kl. 11.00)
Kostråd - Kost til småtspisende
Kostråd - Diabetes - Kost til småtspisende
Ledpunktur
Leverbiopsi
Lumbalpunktur
Lungefunktionsmåling
Lungefunktionsmåling med reversibilitetstest
Metakolin-test
Mit Sygehus
Muskelgigt
Nitrogenoxid (NO) i udåndingsluften / måling af
Nitroglycerin
Orlov under behandling (Afsnit MK & Karma)
PEP-fløjte / vejledning i brug af
PICC-line. Observation og pleje (vejledning til kommunesygeplejerske)
Pleuracentese
PMR - Aftrapningsplan
PVK - observation og pleje (information til samarbejdspartnere)
R-test
Rygestop - kom godt i gang
Sigmoideoskopi
Stikskade (vejledning til personale)
Søvnapnø
Transøsofageal ekkokardiografi
Tåre- og spyttest
Veneblodprop i benet
Velkommen til Mave-tarmmedicinsk Ambulatorium
Videokonsultationer i Reumatologisk Ambulatorium
Zoledronsyre (Aclasta)

APPFWU02V