Skip til primært indhold

Pjecer og patientinformation i Medicinsk Afdeling M/FAM

Medicinsk Afdeling M/FAM tager sig af en lang række behandlinger og undersøgelser. Patientinformationerne er oplistet i alfabetisk rækkefølge nedenfor. Klik på den undersøgelse eller behandling, du ønsker mere information om.

Alendronat
Ansøgning om hjælpemidler til blodsukkermåling
Antibiotikabehandling i eget hjem via CADD-pumpe
Arbejdstest
Ascitespunktur
Astma Handleplan
Astmaskole for voksne
Astmasundervisning
Atrieflimmerklinikken
Behandling med binyrebarkhormon
Behandlings- og aftrapningsplan for eksacerbation i interstitiel lungesygdom
Behandlings- og aftrapningsplan for Prednisolonkrævende sarkoidose
Cordaronebehandling
CT-skanning
CT-skanning af hjertet
CVK - Observation og pleje (information til samarbejdspartnere)
Delirium
DC-konvertering
Diagnostisk Center / Monofer
Dysfunktionel vejrtrækning
Døgnblodtryksmåling
Ekkokardiografi
Ekkokardiografi - stress/doputamin
Ekkokardiografi med belastning (cykelekkokardiografi)
Ekspektoratprøve
Endoansøgning om hjælpemidler til blodsukkermåling
Eventrecorder
Fotografering på sygehuset
GCA - Aftrapning 40 mg
GCA - Aftrapning 60 mg
GCA - TCZ 40 mg
GCA - TCZ 60 mg
Gastroskopi
Glukosebelastning
High Flow Behandling
Hjemme-NIV behandling
Hjemme-NIV
Hjerterehabilitering
Holtermonitorering
HUSK-vejledning
Hjertesvigtsklinikken
Håndhygiene
I.v.antibiotika i eget hjem
Kapselkameraundersøgelse no 1
Kapselkameraundersøgelse no 2
Kapselkameraundersøgelse no 3
Kapselkameraundersøgelse no 4
Kapselkameraundersøgelse no 5
Kikkertundersøgelse af lungerne
Knoglemarvsundersøgelse
KOL videosamtale
Koloskopi (før kl. 11.00)
Koloskopi (efter kl. 11.00)
Ledpunktur
Leverbiopsi
Lumbalpunktur
Lungefunktionsmåling
Lungefunktionsmåling med reversibilitetstest
Mannitoltest
6 minutters gangtest
Metakolin-test
Mit Sygehus
Motion og astma
Muskelgigt
Nitrogenoxid (NO) i udåndingsluften / måling af
Nitroglycerin
Orlov under behandling (Afsnit MK & Karma)
PEP-fløjte / vejledning i brug af
PICC-line. Observation og pleje (vejledning til kommunesygeplejerske)
Pleuracentese
PMR - Aftrapningsplan
Prolastina
PVK - observation og pleje (information til samarbejdspartnere)
REU CT-skanning
R-test
Rygestop - kom godt i gang
SAT måling
Sigmoideoskopi
Stikskade
Søvnapnø
Transøsofageal ekkokardiografi
Testosteron i gelform
Tåre- og spyttest
Veneblodprop i benet
Velkommen til Mave-tarmmedicinsk Ambulatorium
Videokonsultationer i Reumatologisk Ambulatorium
Videosamtaler via Mit-Sygehus
Zoledronsyre (Aclasta)

APPFWU02V