Skip til primært indhold

Patientstøtte - information om Geriatrisk Afdelings samarbejde med Røde Kors

Information om samarbejdet med Røde Kors' patientstøtter

Røde Kors og OUH Svendborg Sygehus har, som et
samarbejdsprojekt, indgået aftale om at inddrage frivillige i
opgaveløsninger på sygehuset.

Røde Kors’ frivillige patientstøtter vil yde en kvalificeret og
social indsats for patienter eller pårørende på OUH Svendborg Sygehus.

Formålet er at yde social og praktisk assistance til patienter
samt at modvirke ensomhed ved hjælp af medmenneskelig
kontakt og nærvær.

Den frivillige sociale indsats i Patientstøtteordningen er et
ekstra tilbud til patienter og pårørende og erstatter ikke
det professionelle personales opgaver.

Opgaverne er et servicetilbud til patienter og pårørende,
som har behov for, og ønsker medmenneskelig støtte i
forbindelse med opholdet på sygehuset.

Patientstøttens opgaver:

  • Berolige og lytte
  • Samvær og samtaler
  • Højtlæsning for ældre
  • Være behjælpelige med telefonsamtaler, kioskbesøg
    og andre praktiske opgaver

Patientstøtterne skal opfattes som pårørende og
udfører derfor kun opgaver, som personalet også
ville benytte pårørende til.

Patientstøtter må derfor ikke bruges til:

  • At hjælpe patienter med f.eks. toiletbesøg, tøjskift, forflytning
  • At hjælpe patienten med at indtage medicin
  • At deltage i eller assistere ved behandlinger eller undersøgelser
  • Rengøring

Patientstøtter har tavshedspligt på lige fod med de ansatte på sygehuset.

Alle patientstøtter har været til personlige samtaler med
repræsentanter for bestyrelsen i Røde Kors, Svendborg
Afdeling – og de har alle udfyldt en skriftlig frivillig aftale.

Patientstøtternes ”uniform” er en rød skjorte med Røde
Kors´logo og ”patientstøtte” påtrykt samt et navneskilt
med patientstøttens navn.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

APPFWU02V