Skip til primært indhold

Sengeafsnit

Geriatrisk Sengeafsnit er et medicinsk afsnit med speciale i sygdomme hos ældre mennesker.

På Geriatrisk Sengeafsnit diagnosticerer og behandler vi sygdomme hos ældre medicinske patienter. Patienterne har ofte flere problemstillinger, som ikke kan afgrænses på baggrund af enkeltdiagnoser eller enkeltsymptomer, derfor arbejder vi ud fra en helhedsvurdering af patienten.

Vi har 32 sengepladser.

I vores daglige arbejde lægger vi stor vægt på det tværfaglige samarbejde mellem læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, klinisk diætist, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Derudover har vi tæt samarbejde og god dialog med primærsektor herunder praktiserende læge og hjemmeplejen. Patienten og dens pårørende har også mulighed for at tale med sygehuspræsten og frivillige fra Røde Kors.

Vi har fokus på det gode og sammenhængende patientforløb, hvor patienten bliver taget i hånden fra begyndelsen af indlæggelsen til udskrivelsen fra sygehuset.

Dette gør vi ved, at vores geriatriske sygeplejersker, læger og terapeuter tager imod patienten i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og følger patienten til sengeafsnittet, hvis indlæggelse er nødvendigt.

På sengeafsnittet har vi udskrivelsessygeplejersker, som har særligt fokus på den gode udskrivelse, uanset om patienten skal udskrives til eget hjem, midlertidigt gæsteophold eller plejehjem.

Det er vigtigt for os at have gode og sikre patientforløb, som er trygt for patienten og dens pårørende. Derfor har vi fokus på hele patientens situation samt på at patienten og dens pårørende oplever at blive medinddraget, hørt og forstået.

Vores personale er specialuddannet i bl.a. demens, sårpleje, ernæring mm. Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores kompetencer og vedligeholde vores færdigheder med henblik på at opretholde høj faglighed og professionel kvalitet.

Værdigrundlaget for Geriatrisk Sengeafsnit er, at patienten kommer først og vi behandler vedkommende med værdighed og respekt.

Dette gør vi gennem god kommunikation, nærvær og omsorg. Desuden arbejder vi ud fra grundtanken om, at ingen kan alt, men alle kan noget og sammen kan vi endnu mere. 

APPFWU02V