Skip til primært indhold

Workshop i samarbejde med Center for Forskning i Patientkommunikation (CFPK)

I begyndelsen af februar kunne vi invitere ForSa-Ps Forskningsvenner til at være med i opstartsfasen af fire forskningsprojekter hos Center for Forskning i Patientkommunikation (CFPK) på OUH.

Workshop i samarbejde med Center for Forskning i Patientkommunikation (CFPK)

Hos ForSa-P begejstres vi altid når forskere viser interesse for at samarbejde med patienter og pårørende i deres forskning. ForSa-P bestræber os på at følge og støtte op om disse projekter.

 

Bidrag fra ForSa-Ps forskningsvenner

CFPK og ForSa-P skabte i samarbejde en workshop, der i februar blev gennemført to gange fordelt på to dage, hvor hver dag havde to oplæg. Her inviterede vi nogle Forskningsvenner til at deltage og bidrage med deres tanker omkring projekterne. Formålet med workshoppen var at få nye perspektiver på forskning. Gennem samtale hørte forskerne patienter og pårørendes umiddelbare tanker omkring projekterne, så de kan tilpasse projekterne ud fra patienter og pårørendes perspektiver.

 

Forløb

I begyndelsen af februar kunne vi invitere ForSa-Ps Forskningsvenner til at være med i opstartsfasen af fire forskningsprojekter hos Center for Forskning i Patientkommunikation (CFPK) på OUH. De fire projekter er en del af CFPKs forskningsportefølje ”Menneskelige Faktorer og Patientsikkerhed”, der knytter sig til Syddansk Universitets platform ”Human Health”, der samler stærke forskningsmiljøer på tværs af humaniora, samfunds- og sundhedsvidenskab. Her ser forskere fra CFPK nærmere på betydningen af forskellige kommunikative og relationelle aspekter i forbindelse med patientsikker kommunikation.

Workshopsne blev afholdt efter WorldCafé metoden. Rammen omkring workshoppen var en samtalecafé i anerkendelse af samtalens styrke og vigtighed; det vi taler om sætter spor i os selv og dem vi taler med, og her igennem spredes vores ideer. Samtalen er vores kerneproces for vidensdeling og ved at være bevidste om samtalens afgørende betydning, så kan vi sætte fokus på den. Det er den grundlæggende tanke bag metoden.

For at lykkedes, skal det foregå i uformelle rammer. Vi indrettede lokalet med to ”caféborde”, hvor samtalerne om projekterne udfoldede sig. Bordene var beklædt med hvide papirsduge, hvor deltagerne kunne skrive alle deres tanker og noter ned.

Disse duge blev efterfølgende rullet sammen og benyttet som forskernes skriftlige materiale fra dagen. Der var ingen referater af samtalerne, så kun de tanker og tegninger der var nedfældet på dugen stod tilbage. Ud over de to caféborde var der opstillet drikkevarer og lidt spiseligt på et bord, som deltagerne løbende kunne forsyne sig med.

 

Præsentation af projekternes formål 

Da alle var ankommet og havde fundet en plads, blev projekterne præsenteret af forskerne og livlige samtalerne gik i gang. Herunder ses en kort præsentation af hvert projekts formål:

Projekt 1:

Undersøger hvordan sundhedsprofessionelle kan motivere og engagere patienter til at give feedback, således at patienterne bliver aktører i deres egne behandlingsforløb. Der fokuseres på den mundtlige feedback i hver enkelt samtale, da denne sikrer at den sundhedsprofessionelle får specifik og rimelig viden om patientens perspektiv.

Projekt 2:

Undersøger hvordan der kan udvikles en metode til at lære af patientklagebreve til OUH. Ved hjælp af metoden ønsker forskerne at se på tværs af alle patientklager i forhold til hvilke problemer, der beskrives i klagesagerne samt at rangerer, hvor alvorlige de er. Det vil gøre det muligt at se hidtil ukendte mønstre i klagebreve og vil kunne bruges til at skabe målrettede ændringer i hverdagen på sygehuset.

Projekt 3:

Undersøger hvilke kommunikative færdigheder, der er vigtige for at sundhedsprofessionelle får spurgt ind til patienters kontekst dvs. deres hverdagsliv, ressourcer og værdier. Der fokuseres særligt på, hvad der skal til for at denne information kommer i spil i samtalen. Og herunder nysgerrighedens natur og betydning som en faglig kompetence, der er uundværlig i udredning, planlægning og opfølgning af behandlings-og rehabiliteringsforløb.

Projekt 4:  

Undersøger hvordan man som sundhedsprofessionel kan genkende, bevidstgøre og arbejde med egne følelser. Sundhedsprofessionelles egne følelser (og personlige livshistorier) kan have betydning for hvordan de møder patienten, og hvordan de magter mødet med deres følelser og bekymringer. De sundhedsprofessionelles reaktion på patientens signaler og bekymringer har stor betydning for patientens behandling og pleje, og det er derfor vigtigt at få redskaber til at arbejde med sine følelser.

 

Debat og dialog om projekterne 

Efter oplæggende havde hver forsker tre spørgsmål de ønskede at få debatteret mellem patienter og pårørende. Samtalerne gik raskt derud af, og efter 30 minutter skiftede deltagerne bord og skulle her drøfte det andet forskningsprojekt. I anden omgang kunne de læse de noter der allerede stod på bordet og lade samtalen inspirere af noterne, samt tilføje nye noter og/eller tegninger.

 

Positiv oplevelse 

På baggrund af positive evalueringer fra patienter og pårørende og mængden af noter, som forskerne har at arbejde videre med, kan vi konkludere at workshopsne var en succes. Patienterne fortæller, at de finder metoden god, men da den er ny kræver den en god indføring. Idéen om at skrive på dugen, så alle noter er tilgængelige var også tryghedsskabende, da den gav gennemsigtighed i hvad andre noterede og derfor blev dialogen mere åben. Deltagerne har efterfølgende meldt sig frivilligt som patientrepræsentant i projekternes videre forløb.

Der var få justeringer fra den første workshop til den anden, baseret på den feedback vi fik efter første omgang. Den uformelle ramme blev lidt mere formel, da vi bar navneskilte ved anden workshop. Deltagerne gav udtryk for, at det var en fordel at vide, hvem de sad til bords med og derfor lavede vi på anden dagen en kort præsentationsrunde. 

Alt i alt var det nogle rigtig gode workshop-dage, som både patienter og pårørende og forskerne fik noget ud af. WorldCafé metoden blev afprøvet med succes, og vi er også blevet klogere på, hvordan det lykkedes bedre til næste gang vi skal arbejde med den. Erfaringer er altid gode at bygge videre på. Vi ønsker alle projekterne held og lykke, og er glade for at vi har kunne hjælpe med at stable nogle gode partnerskaber på benene. Rigtig god fornøjelse til alle fra workshoppen, der skal forske videre.  

 

APPFWU02V