Skip til primært indhold

Temadag om Patient- og Pårørendeinvolvering

ForSa-P inviterer til temadag om Patient- og Pårørendeinvolvering

Temadag om Patient- og Pårørendeinvolvering

Vi har den glæde at kunne annoncere at Astrid Janssens, Professor i Brugerinvolvering, der nu arbejder ved UMC Utrecht i Holland kommer til Danmark og medbringer Professor Hans van Delden.

Du kan følge med på de sociale medier: Facebook og LinkedIn, for at få løbe informationer om Hans og Astrids besøg i Danmark.

Tid og sted

Temadagen er d. 29 marts, hvor du har mulighed for at overvære Hans’ oplæg om formiddagen, eller møde Hans og Astrid til ForSa-P café samme eftermiddag.

Du kan overvære Hans’ oplæg d. 29. marts fra klokken 10.30-12.30 på SDU i Store Auditorium i WP15. Arrangementet er gratis og afholdes uden tilmelding.

Klokken 14:30 afholdes ForSa-P Café, hvor Hans og Astrid også deltager. Her vil Hans kort fortælle om sit arbejde, hvorefter du har mulighed for at tale med Hans og Astrid. Tilmelding til ForSa-P café. 

 

Derfor inviterer vi alle med interesse for patientinvolvering til at komme og høre ham fortælle sine erfaringer, der kan inspirerer og så frø for vores arbejde i Danmark.

 

Herunder kan du læse om Hans van Delden og Astrid Janssens

Johannes (Hans) van Delden

Johannes (Hans) van Delden er professor I medicinsk etik ved University Medical Center ved Utrecht University (UMC), Holland og er direktør for uddannelse på samme institut, hvor han også leder projektet om patient- og offentlig deltagelse for hospitalet og for den akademiske forskning i UMC Utrecht. Han er formand for UNESCOs Internationale Bioetiske Komité, for Council of International Organisations of Medical Sciences (CIOMS), og for arbejdsgruppen for revision af CIOMS’ etiske retningslinjer for biomedicinsk forskning.

 

Astrid Janssens

Astrid Janssens er professor i brugerinvolvering og som bekendt ForSa-Ps tideligere forskningsleder. Hendes forskning har fokuseret på unge menneskers mentale sundhed, kronisk sygdom og invaliditet, Patient og samfundsinvolvering, og samskabelse. Astrid blev ansat på Syddansk Universitet i 2018 som lektor ved Forskningsgruppen Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser samt på OUH, hvor hun var initiativtager og skaber af Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende. Fra 2023 er Astrid begyndt nyt arbejde ved UMC Utrecht i Holland, men er stadig tilknyttet ForSa-P som adjungeret professor.

APPFWU02V