Skip til primært indhold

Research Week

ForSa-P præsenterede foreløbige bedrifter til OUH's Research Week

Patientoplæg hos ForSa-P under Research Week

I uge 44 afholdt OUH og Klinisk Institut Research Week, hvor de fejrer forskningen. D. 1. november havde ForSa-P fornøjelsen af at dele fortællinger om forskning fra patientinddragelsesperspektivet. Vi havde inviteret flere gode talere, der har beskæftiget sig med patientinvolvering i 2022, både forskere, studerende og pateinter og pårørende. Oplæggene kom langt omkring og belyste patientinvolvering i alt fra en specialeopgave (SDU), et undervisningsmodul (SDU), et ph.d. projekt (SDU), en forskningsafdeling (OUH), et forskningsprojekt og fra ForSa-Ps perspektiv.

Det var en god eftermiddag, hvor ForSa-P fik mulighed for at fejre sine foreløbige bedrifter med foredrag og kage. En eftermiddag, hvor lytterne kunne se, hvor bredt patientinvolvering kan favne og hvor meget patienter kan bidrage med, for patienter er ikke bare patienter.

Program til Forskningsdagen d. 1. november 2022 hos ForSa-P. Kl. 15: Velkomst og præsentation af forskningscenteret. Kl. 15:10: Oplæg fra en pårørende om at deltage i forskningsprojekter. Kl. 15.30: Oplæg om patient- og pårørendeperspektivet i forskning. Kl. 16.05: Oplæg om patienters deltagelse i undervisningen på sundhedsfaglige uddannelser. Kl. 16.25: Oplæg fra ph.d.-studerene om at inddrage patienter og pårørende i sin forskning. Kl. 16.45: Oplæg om patientinvolvering i Patologi. Kl. 17.20: Oplæg fra ForSa-P om rollen som patient- og pårørendeleder. Kl. 17.35: Paneldebat.

Programmet hos ForSa-P under Research Week

APPFWU01V