Skip til primært indhold

Region Syddanmarks Frivillighedspris 2023

ForSa-P’s Samskabelseskoordinator Mette, deltog ved uddeling af Region Syddanmarks Frivillighedspris i Kolding d. 25. maj.

Frivillighedsprisen 2023

ForSa-P’s Samskabelseskoordinator Mette, deltog ved uddeling af Region Syddanmarks Frivillighedspris i Kolding d. 25. maj. Det er syvende gang at prisen uddeles for at påskønne og hylde alle frivilliges indsats rundt om i regionen. Frivillighedsprisen består af en hovedpris på 50.000 kroner og tre priser på hver 10.000 kroner.

Formål med deltagelse

Formålet med, at ForSa-P deltog i Frivillighedsprisuddelingen, var at netværke med andre frivillige foreninger i Region Syddanmark og sammen med kollegaer fra Patient og Pårørende Service og Geriatrisk afdeling at støtte op om de to indsatser fra OUH, der var nomineret til Frivillighedsprisen.

Det var et rigtig fint arrangement, som blev afholdt på Innovationsfabrikken IBC Kolding. Der var forskellige stande, man kunne besøge inden det indledende oplæg af Chris McDonald. Oplægget handlede om, hvad det betyder for os at være frivillig og gøre en forskel for andre. At dele fra et hjerte til et andet. Herefter fulgte selve uddelingen af de fire priser. 

Nominerede fra OUH

De to nominerede indsatser fra OUH var henholdsvis App-guiderne, som er Patient og Pårørendes egne frivillige, der hjælper besøgende på OUH med diverse sundheds-apps. App-guiderne er placeret tæt på Informationen i forhallen tæt ved Hovedindgang Sydøst. Den anden indsats var foreningen Vores Fælles Historie, hvor frivillige unge læser højt for indlagte patienter på Geriatriske Afdeling. Desværre vandt App-guiderne ikke en pris i år, men til gengæld vandt Vores Fælles Historie hovedprisen på 50.000 kroner.

Der skal lyde et stort tillykke herfra, og naturligvis også et stort tillykke til de øvrige vindere.

APPFWU01V