Skip til primært indhold

Pop-up events: Mød os på OUH!

ForSa-P afholder løbende pop-up events på OUH, hvor vi fortæller om hvem vi er, hvad vi laver og hvordan du kan blive en del af forskningsaktiviteterne på OUH. Til vores pop-up events er der mulighed for at møde vores medarbejdere og høre mere om, hvad Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende kan gøre for dig.

Forskningsleder Astrid Janssens og patient- og pårørendeleder Janni Eriksen-Jensen med centrets nye banner

Siden marts måned har ForSa-P løbende lavet pop-up events på OUH.

Hvad er pop-up?

For at få flere forskningsvenner tilknyttet vores center har vi valgt at afholde pop-up events, hvor vi dukker op forskellige steder på OUH for at være synlige for patienter og pårørende og dermed udbrede kendskabet til ForSa-P.

Ved et pop-up event taler vi med patienter og pårørende, der har lyst til at høre mere om forskning udført i fællesskab mellem klinikere, patienter og pårørende. Vi deler informationsfoldere ud og vi forsøger at opfordre patienter til at blive forskningsvenner, så de kan være med til at gøre en forskel i fremtidens sundhedsvæsen.

Som forberedelse til vores pop-up events har vi lavet informationsfoldere om ForSa-P. Vi medbringer også vores nyhedsbrev og OUH’s forskningsstrategi til de interesserede. Det er også lykkedes os at lave et reklame Roll-Up-banner, og nummer to er på vej. Bannerne er designet i ForSa-P's farver, med en tegning i toppen, lavet af vores grafiske designer Niccie Kyhe Naur. Alt dette skulle gerne give blikfang og skabe de bedste forudsætninger for at være forberedte på at imødekomme patienter og pårørendes umiddelbare spørgsmål, samt mulighed for at give dem noget med hjem, som de kan læse videre i.

Pop-ups på kæbekirurgisk og lungemedicinsk

Sabine og Janni har i marts besøgt to afdelinger: kæbekirurgisk afdeling og lungemedicinsk ambulatorium. Ved afslutningen af vores besøg på kæbekirurgisk afdeling stillede vi os i forhallen, hvor vi delte foldere ud til forbipasserende. Efter de to afdelingsbesøg har vi eksperimenteret med at gå rundt på hospitalets fælles ventearealer og henvende os til besøgende. Det går rigtig godt; vi får hilst på en masse venlige mennesker og fortæller om muligheden for at blive forskningsven hos os. Den gående model vil vi fortsætte med at afprøve en gang om ugen i april og maj måned. Formålet med at afprøve flere forskellige steder og modeller for pop-up, her i opstarten, er at blive bekendte med, hvordan vi når bedst og bredest ud til flest modtagere, så vi kan målrette vores events i fremtiden.

Vores forsøg på at nå ud til flere patienter og pårørende, så vi kan få flere forskningsvenner, ser ud til at lykkedes. Efter vores events dumper der løbende tilmeldinger ind i vores mailboks og hos informationen i forhallen.

Mød os til et pop-up event

Tænker du: "Hvad er forskning?", "hvordan kan jeg gøre en forskel i forskning?" eller "har jeg overhovedet noget at bidrage med?" så står vi klar til at svare. Det sidste spørgsmål vil vi gerne svare på med det samme: JA! Alle patienter og pårørende på OUH har noget at bidrage med! Jeres erfaringer er guld værd.

Vores næste events bliver gående events, hvor vi vil komme omkring og møde ventende patienter på OUH. Det bliver torsdag d. 28/4 klokken 9:00 i hovedbygningen, mandag d. 9/5 klokken 13:00 i DG-bygningen og igen torsdag d. 19/5 klokken 9:00 i hovedbygningen.

Du kan læse mere om vores forskellige events i ForSa-P under fanen Kommende aktiviteter.

 

APPFWU02V