Skip til primært indhold

Patienter uddanner fremtidens sundhedsprofessionelle

Med en ny tilgang til kandidatuddannelse for sundhedsprofessionelle har Syddansk Universitet trukket patienternes oplevelser og fortællinger langt dybere ind i videreuddannelse af sundhedsprofessionelle, bl.a. sygeplejersker.

En gruppe patienter og en enkelt studerende har været inddraget i selve udviklingen af modulet, hvor et særkende er, at patienternes fortællinger kobles tæt til de teorier, de studerende læser.

Gruppen af patienter og studerende har ligeledes været involveret i et parallelt forløbende forskningsprojekt, hvor formålet har været at evaluere udbyttet og resultatet af involvering. Den første evaluering viser mængder af praktiske udfordringer, men også, at patienternes historier anvendt i denne tætte kobling mellem teori og levet sygdom berører de studerende mere end ventet. Modulet har nu været afviklet tre gange, og i efterår 2021 bidrog patienter med deres egne sygdomsfortællinger, var ordstyrere i de studerendes gruppearbejde, og deltog i bedømmelsen af de studerendes eksamener.

Patienterne og forskerne har efterfølgende i fællesskab forfattet en artikel om deres erfaringer med at være partnere i sundhedsuddannelse. Læs artiklen her.

APPFWU02V