Skip til primært indhold

Patientens stemme i forskning: Brug af medicin blandt personer fra 65 år

Et James Lind Alliance-inspireret projekt, hvor du har mulighed for at være med.

Patientens stemme i forskning - Brug af medicin blandt personer fra 65 år.


Et James Lind Alliance-inspireret projekt, hvor du har mulighed for at være med.

En udfordring inden for sundhedsvidenskabelig forskning er, at forskerne ofte undersøger spørgsmål stillet af forskerene selv. Problemet er, at det ikke nødvendigvis er de samme spørgsmål, som patienter og pårørende finder vigtige.

James Lind Alliance er en metode til at sikre, at patientens stemme bliver hørt i valget af forskningsemner. Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende indgik i begyndelsen af 2023 et samarbejde med Sygehusapotek Fyn om at lave et James Lind Alliance projekt omkring emnet: Brug af medicin blandt patienter fra 65 år.

Styregruppens sammensætning

I foråret sammensatte vi en styregruppe bestående af forskere fra henholdsvis Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet klinikere, behandlere, en farmaceut, en repræsentant fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og ikke mindst patienter og pårørende for sammen at finde de 10 spørgsmål, som borgerne finder mest vigtige inden for ”Brug af medicin blandt personer fra 65 år”.

Styregruppens arbejde

Styregruppen har i løbet af det sidste halve år mødtes fire gange og arbejdet intenst på at få skabt en projektbeskrivelse og et spørgeskema, som vi nu er klar til at sende ud. Målet er at få mindst 100 patienter, pårørende og klinikere til at besvare spørgeskemaet, hvori de kan skrive deres undren og tanker omkring brugen af mere end to slags lægeordineret medicin blandt personer over 65 år.

Når vi har indsamlet tilstrækkeligt med spørgsmål, går næste fase af processen i gang. Her skal vi undersøge, hvor mange af disse problemstillinger, der allerede er besvaret af tidligere forskning.

Herefter vil vi samle de resterende spørgsmål i et nyt spørgeskema og, igen, med hjælp fra patienter og pårørende få lavet en prioriteret top 10 liste over de vigtigste emner. Vi vil herefter dele denne liste frit med andre forskere, således at vi forhåbentligt kan få videnskabeligt belyst og besvaret disse spørgsmål i fremtiden.

Læringsproces 

At arbejde med James Lind Alliance metoden har vist sig at være en stejl læringskurve for os alle. Det gælder for os alle i styregruppen. Det er for os en helt ny og unik måde at arbejde på.

Projektet og anvendelsen af James Lind Alliance som metode er for så vidt vides blandt de første af sin art i Danmark. Som forskere lærer vi enormt meget om sprogbrug og kommunikation ved at arbejde så tæt sammen med patienter og pårørende. Samtidig får vi perspektiver fra øvrige medarbejdere i sundhedssektoren, som vi normalvis ikke inddrager i forskningsprocesser.

Vi har brugt lang tid på at finde de helt rigtige formuleringer og fået testet spørgsmålene flere gange i vores målgruppe for at sikre at vi bliver korrekt forstået. Men nu er vi langt om længe klar til at sende spørgeskemaet ud. Så venter næste fase, og vi er meget spændte på, hvilke tanker og undren vi får ind i løbet af de næste måneder.  

Sidder du med lyst til at deltage, vil vi meget gerne invitere dig til at besvare spørgeskemaet

Du kan læse mere om projektet i projektbeskrivelsen 

APPFWU01V