Skip til primært indhold

Patienter underviser på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, SDU

Patienternes egne erfaringer med sundhedsvæsnet giver studerende nye perspektiver og større forståelse for patientforløb.

For første gang i Danmark undervises sundhedsfaglige af patienter. En helt unik undervisningsform, hvor studerende får adgang til ekspertviden fra førstehåndskilder kombineret med traditionel undervisning.

Et nyt studieår er skudt i gang på Syddansk Universitet og de nye studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er godt i gang med første semester. Her undervises de i modulet Patient og Samfund, der er oprettet af Professor Astrid Janssens og Lektor Bente Hoeck med fokus på brugerinvolvering i undervisning og i planlægning af undervisning. Astrid og Bente har haft patienter fast tilknyttet modulet i de fire år det har eksisteret. Patienternes opgave er, at fortælle om deres rolle som patient: hvad vil det sige, at leve som patient og hvilken betydning har oplevelsen af mødet med sundhedsvæsenet haft på deres identitet og deres sygdoms-/behandlingsforløb. Patienterne holder i år oplæg af 45 minutters varighed pr. patient inklusiv tid til spørgsmål. Senere i modulet laves en workshop, hvor patienter og studerende mødes og diskutere de teorier og begreber de studerende er blevet undervist i holdt op mod patienterne som førstehåndskilder. Semesteret munder ud i, at de studerende i en eksamen og en del af den skriftlige eksamen vurderes også af patientpanelet på lige fod med underviserne. Der er altså her tale om et projekt, hvor brugerinvolvering er gennemgående i alle dele, lige fra planlægning af læseplan, til undervisning, til workshop og evaluering af eksamener. Det plejer at være en stor oplevelse både for de studerende og for patienterne at deltage i dette modul, hvilket det også ser ud til at være i år. Det er også årsagen til at en stor del af patienterne er gennemgående fra modulets første år (2019).

Dette modul har parrallet fungeret som et forskningsprojekt om brugerinvolvering i uddannelse. Den første artikel om projektet ”Patienters involvering i sundhedsfaglig kandidatuddannelse giver ny forståelse: Praktiske erfaringer” ligger allerede på vores hjemmeside. Lige nu, er patientpanelet ved at skrive en rapport om deres oplevelser af at være med i projektet, som også vil blive annonceret i ForSa-Ps nyhedsbrev og publiceret på vores hjemmeside, så snart den er klar. Patienterne arbejder nu også på at få deres budskab ud via andre medier. Årsagen til, at patienterne har så stor fokus på at deler deres erfaringer er, at de vil inspirere andre til at forandre måden der undervises og tænkes undervisning på. Efter 3 år er det tydeligt at denne metode styrker de studerendes forståelse af de begreber og teorier de har lært i modulet Patient og Samfund. De studerende har her haft mulighed for at reflektere over deres egen relation til patienter (i sundhedsvæsenet). Fordi denne ”øvelse” foregår uden for kliniske rammer har det givet nye perspektiver, da det har skabt en ny relations dynamik. Patienter har fået en bedre forståelse for eget sygdomsforløb, da det har hjulpet dem med at udtrykke og dele deres oplevelser, der tidligere har været meget private. Patienterne er blevet frigjorte fra patientrollen, mens det har hjulpet dem med at finde mening i deres sygdom

APPFWU02V