Skip til primært indhold

Nye veje til patientinddragelse

Nyt projekt sætter fokus på udvikling af forskningsspørgsmål sammen med patienter og pårørende

I februar 2023 påbegynder ForSa-P det tidligere annoncerede samarbejde med ODIN (Odense Deprescribing Initiative) ”Kortlægning af patienters og pårørendes prioriteter for forskning inden for behandling med lægemidler blandt ældre borgere”, et projekt støtte med fondsmidler fra Region Syddanmark.

Målsætningen for projektet er at fremsætte en ny dagsorden for forskning inden for ældre borgeres brug af medicin, ved at anvende James Lind Alliance patientinddragelsesmetoden (JLA).

Projektet bliver det første i dansk kontekst til at anvende (JLA), til at udvikle forskningsspørgsmål i samarbejde med patienter og pårørende. Projektet har til sigte at identificere og prioritere de vigtigste forskningsspørgsmål omkring brug af lægemidler hos ældre borgere fra de ældre borgeres eget perspektiv.

Traditionelt i sundhedsvidenskabelig forskning er sådan, at forskere ofte undersøger spørgsmål stillet af dem selv, hvilket ikke altid matcher med hvad patienter og pårørende finder relevant at undersøge. For eksempel viser ny forskning, at ældre har mindre fokus på antallet af lægemidler de tager, men derimod et større fokus på risikoen for bivirkninger. Herfor, er de mange studier, der undersøger muligheden for at reducere antallet af lægemidler, formentlig mindre relevant for ældre borgere og i nogen grad en fejlprioritering af den begrænsede forskning i ældremedicin.

Udover at projektet vil bidrage med indsigt i hvad ældre borgere prioritere i forhold til behandling med lægemidler, så vil projektet også bidrage med erfaringer med (JLA) såvel lokalt (OUH) som regionalt (Syddanmark), hvilket vi forventer vil kunne skabe præcedens for at kunne gennemføre lignede processer inden for andre sygdomsområder og dermed styrke en systematisk patientinddragelse i forskning.

Projektet udføres i samarbejd mellem Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital af ForSa-P, Per Damkier, Carina Lundby, Anton Pottegård, Jesper Ryg og Jens Søndergaard.

APPFWU02V