Skip til primært indhold

Konference i Århus

D. 25. og 26. april afholdte Research Centre for Patient Involvement fra Århus Universitet konferencen Person-Centred Care: What patient Involvement Interventions Work, for Whom and under What Circumstances?

Konference i Århus 

D. 25. og 26. april afholdte Research Centre for Patient Involvement fra Århus Universitet konferencen Person-Centred Care: What patient Involvement Interventions Work, for Whom and under What Circumstances? i Århus.

Det var en to-dags konference, hvor Anne Therese Wettergren Karlsson der er Ph.d.-studerende deltog sammen med Kirsten Børgesen, der er Hæmakromatose patient og bestyrelsesmedlem i Dansk Hæmakromatose Forening og patientdeltager fra Annes projektpanel. D. 26. april deltog også Janni Lykke Jensen fra ForSa-P og her præsenteredes 3 posters fra vores regi.

Posterpræsentationer

Den første poster var lavet af patientrepræsentant Anne Kragh Sørensen og pårørenderepræsentant Karen Margrethe Maglekær. Begge er, sammen med Kirsten og Janni paneldeltagere i modulet Patient og Samfund fra Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på Syddansk Universitet (SDU). Janni præsentere denne poster, mens Kirsten uddelte foldere om projektet. Det er et (indtil nu) fireårigt projekt, hvor Professor Astrid Janssens og Lektor Bente Hoeck fra SDU skabte modulet sammen med patient- og pårørenderepræsentanter. I kan læse mere om projektet i de to kronikker publiceret d. 23. marts 2023 i Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet. Kronikkerne beskriver hver isæt sit perspektiv: Den ene Stort udbytte af patienter som gæsteforskere og aktive i undervisningen er skrevet af forskere, mens den anden Vi vil gerne give noget tilbage som tak for god behandling er skrevet af patienter.

Den anden poster var om Anne Karlssons ph.d.-studie, som hun præsenterede sammen med Kirsten Børgesen. Her fortalte Anne og Kirsten om, hvordan patienterne oplever at blive inviteret med på den rejse, det er at involvere patienter og pårørende i forskning. Posteren er lavet på baggrund af nogle af resultaterne fra studiet og havde fokus på elementer, der var vigtige for patienter og pårørende undervejs - fra invitationen blev sendt ud, det første og det andet møde, hvordan der blevet fulgt op og givet feedback, samt resultaterne og formidling af disse.

Den tredje og sidste poster i vores bidrag var lavet af Janni, på vegne af OUHs Strategiske Styregruppe for Forskningsstrategiens første mål: at involvere patienter og pårørende i alle dele af forskningen på OUH. Den indeholdt planen for, hvad der er sket for at opfylde det ambitiøse strategiske mål på det første år, samt hvad der ligger i støbeskeen fremadrettet.

Nyt netværk

I løbet af konferencen skabte vi kontakt til flere personer på jyske sygehuse. Sammen kan vi støtte hinanden i udviklingen af redskaber til brug i patientinvolvering. Vi ser frem til flere gode sparringssamarbejder og konferencer med fokus på samarbejde mellem patienter og forskere.

Janni foran poster

APPFWU01V