Skip til primært indhold

Konference i Antwerpen, Belgien

Den Internationale Konference om Integrated Care (ICIC23) blev sidst i maj afholdt i Antwerpen i Belgien.

Konference i Antwerpen, Belgien

Den Internationale Konference om Integrated Care (ICIC23) blev sidst i maj afholdt i Antwerpen i Belgien. Her deltog Janni Lykke Jensen, Astrid Janssens, Anne W. Karlsson, Karen la Cour og Marie Aagesen fra OUH og SDU i Danmark.

Præsentation på konferencen

Sammen præsenterede de deres erfaringer med at samarbejde med patienter, pårørende, praktiserede læger og forskere.

Oplægget indledtes med en fortælling om etableringen af Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) i 2021, med særligt fokus på den støtte centeret giver forskere, patienter og pårørende i at forstå denne nye måde at forske på – sammen.

Herefter fortalte Anne og Maria om deres to ph.d.-projekter, der på hver sin måde og med hvert sit formål indeholder brugerinvolvering. Det ene, et projekt med 100% samarbejde mellem ph.d.-studerende og patient- og pårørende partnere igennem alle forskningsprocesserne. Her blev gennemgået, hindringer og udfordringer for dette ligeværdige samarbejde, men også fordele og successer ved det. Det andet ph.d.-projekt har til formål at udvikle et rehabiliteringsprogram for unge kræftoverlevere, hvor patienter med levede erfaringer, praktiserende lægers erfaringer og evidensbaseret viden sammen generere ny viden på området.

Stor interesse fra publikum 

Disse fortællinger om læringsprocesser der er opstået på rejsen i samarbejde mellem de mennesker, hvis liv er påvirket af mødet med hospitalsvæsenet og forskere, der prøver at etablere dette samarbejde fik stor opmærksomhed. For på trods af, at oplægget lå tidligt tirsdag morgen, var der stor deltagelse af fremmødte tilhører og sessionen blev også live-streamet.

Efterfølgende talte holdet med flere konferencedeltagere, der var blevet inspireret af oplægget - ikke kun indholdet, men af hele den præsenterede tankegang om og tilgang til patientinvolvering.

Prisuddeling 

Tirsdag d. 23. maj om aftenen afholdtes en galla-middag med prisuddeling. Her modtog ForSa-P med stor stolthed, Patient and Caregiver Partners Runner Up Award, for oprettelsen af Centeret ForSa-P, samt de visioner der ligger bag. Astrid Janssens der var centerets første forskningsleder og grundlægger af centeret modtog prisen. Stort tillykke til hele ForSa-P med denne ærefulde, internationale anerkendelse.

Konferencen, blev afholdt d. 22.-24.maj af The International Foundation on Integrated Care (IFIC)

 

Deltagerne fra Danmark    Holdet fra Danmark med prisen

APPFWU02V