Skip til primært indhold

ForSa-P på besøg på klinisk institut

Forskningsvenner skal bidrage til sundhedsforskning

Den 20. december gæstede ForSa-P forskningsklyngen ved Klinisk Institut, bestående af ledende forskere fra forskellige afdelinger på OUH, for at præsenterer initiativet Forskningsvenner. Efter en kort præsentation af hvad begrebet forskningsvenner indebærer, og hvorledes at ForSa-P`s forskningsvenner kan bidrage til udvikling af sundhedsforskning, opstod en spændende samtale, med afsæt i de erfaringer deltagerene har med patient- og pårørendeinvolvering i forskning. Dette indblik gav ForSa-P muligheden for at uddybe, hvorledes vi kan understøtte og udvikle de eksisterende tilgange til patient- og pårørendeinvolvering i sundhedsforskning, men også hvorledes det kan give mening at udvikle workshops både for patienter og pårørende og for forskere. Særligt blev der efterspurgt kurser til Ph.d. studerende omkring patient- og pårørendeinvolvering i forskning og tilgange til dette. Mange spændende tilgange og tiltag som allerede er på beddingen blev drøftet, men der blev også spurgt efter sparring på områder hvor der opleves udfordringer. Der var stor interesse og engagement blandt deltagerne, og ForSa-P ser god grobund for flere forskellige samarbejdsaftaler. Tak til Klinisk institut for at være vært og tak til de entusiastiske samtalepartnere.

APPFWU02V