Skip til primært indhold

ForSa-P gæster Human Health Seminar

Patient- og pårørendeinddragelse er et kulturskifte i sundhedsforskningen.

Det Adelige Jomfrukloster på Albani Torv dannede d. 26. januar rammerne om SDUs Human Health Seminar. Astrid Janssens (tidligere forskningsleder, nu adjungeret professor hos ForSa-P) og Janni Eriksen – Jensen (Patient- og pårørendeleder hos ForSa-P) leverede det indledede oplæg med fokus på det kulturskifte, der er ved at ske i sundhedsforskning på OUH og SDU, når vi inddrager patienter og pårørende som ligeværdige samarbejdspartnere i forskningen. Hvad dette skifte indebærer af nye muligheder, nye tilgange og nye opgaver der skal løses, for at få det til at lykkedes, men ikke mindst hvilken ressource patienter og pårørende kan være når de bidrager til forskning. Det er væsentligt at se på de fordele denne forandring kan bidrage med, når man anskuer patienter og pårørendes viden som en værdifuld ressource. Senere på seminaret fortalte Anne Therese Karlsson, Ph.d. studerende (fra enhed for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, SDU) om sit ph.d. projekt, hvor hun har et hel panel af patienter som faste partnere gennem hele projektet. Sammen undersøger de udviklingen af patient-partnerskabers udvikling over tid. Hele eftermiddagen blev der lyttet til forskellige professorer med noget på hjertet, der delte deres viden og erfaringer med patientinvolvering. Inden dagen sluttedes af med tapas og mange gode snakke på kryds og tværs blev der debatteret og talt om al den viden vi nu havde at arbejde videre med i hver vores enhed. Vi fra ForSa-P håber, at vores bidrag har skærpet opmærksomheden på den helt grundlæggende forståelse af, at der er et kulturskifte i gang og at det tager tid og næres af relationer, gensidig respekt og viljen til at se potentialet, samt at viden kommer i mange former og jo flere perspektiver vi kan omfavne og forsøge at forstå, jo mere nuanceret og målrettet bliver forskning.

APPFWU01V