Skip til primært indhold

ForSa-P flytter til OPEN

ForSa-P er pr. 1. juni 2024 blevet tilknyttet forskningsstøtteenheden OPEN.

ForSa-P flytter til OPEN

ForSa-P er pr. 1. juni 2024 blevet tilknyttet forskningsstøtteenheden OPEN.

ForSa-P har de seneste år arbejdet for at fremme patient- og pårørendeinvolvering i forskning på det strategiske plan på OUH, men har været udfordret i at nå ud til de rette fagfolk på OUH. OPEN hjælper sundhedsforskere i Region Syddanmark med alt lige fra dataindsamling af kvalitative som kvantitative data over juridisk rådgivning og dataanalyser, hvorfor det giver god mening for ForSa-P at kombinere vores serviceres med OPENs.

En organisatorisk forankring af ForSa-P i OPEN byder på flere spændende muligheder:

  • Kombinere vores services med de services OPEN allerede tilbyder
  • Afprøvning og udvikling af metoder til involvering
  • Mulighed for at sikre patientinvolvering i flere forskningsprojekter
  • Bedre støtte af patienter og pårørende, der ønsker at deltage i forskning
  • Bedre støtte til forskere og andet fagpersonale, der ønsker patient- og pårørendeinddragelse i deres arbejde

Det betyder også, at vi er flyttet i nye lokaler. Fremover kan I finde os på OUH, Indgang 244, J.B. Winsløws Vej 21, 3. sal, 5000 Odense C.

APPFWU02V