Skip til primært indhold

ForSa-P deltager i ny kronik

D. 23. marts 2023 udkom der i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsens Nyhedsbrev en kronik skrevet af patienter om ligeværdigt samarbejde mellem patienter og forskere på Syddansk Universitet (SDU).

ForSa-P deltager i ny kronik

D. 23. marts 2023 udkom der i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsens Nyhedsbrev en kronik skrevet af patienter om ligeværdigt samarbejde mellem patienter og forskere på Syddansk Universitet (SDU).

 

Kronikkens indhold

Kronikkens indhold beskriver arbejdet og processen, der har været omkring at udvikle undervisningsmodulet ”Patient og Samfund”, der afholdes på det første semester af Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på SDU.

Projektet begyndte i 2019 med at forskere og undervisere inviterede patienter til at undervise med afsæt i deres eget sygdomsforløb samtidig med, at de var med til at evaluere og videreudvikle undervisningsmodulet.

 

Samarbejde mellem patienter og forskere på SDU 

Patienterne blev set som ligeværdige partnere i samarbejdet, der tidligt udviklede sig til et forskningsprojekt. Der er nu gået fire år og patienterne har løbende fået mere og mere ansvar i modulet, hvor de har udviklet gruppearbejdssessioner, læseplaner og evalueret eksamener sammen med undervisere og forskere.

Du kan læse om dette samarbejde og forskningsprojekt fortalt ud fra patienternes perspektiv her eller du kan læse søsterkronikken, der er udgivet af forskerne bag projektet her.

Begge kronikker tager udgangspunkt i samme forskningsprojekt og stiller skarpt på udfordringer og ikke mindst fordelene ved at involvere patienter i et ligeværdigt samarbejde i forskning. Forfattere bag kronikkerne har dog forskellige perspektiver, hvorfor vi anbefaler at du læser begge.

Tidslinje over forløb

APPFWU02V