Skip til primært indhold

Compassion og patientinddragelse

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende deltog, da Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Esbjerg afholdt årets Kvalitets- og Forbedringsdag.

Dagens temaer d. 24. juni 2022 var patientoplevet kvalitet og Sydvestjysk Sygehus som videnssygehus for 'compassion' i sundhedsvæsenet. 'Compassion' er et engelsk ord, som kan oversættes til medfølelse eller indlevelse. 

Det overordnede formål var at give deltagerne perspektiver og værktøjer til at kunne styrke den kliniske kvalitet i egen afdeling. Fokuset var især på samspillet mellem den kliniske og patientoplevede kvalitet af behandling i sundhedsvæsnet, samt hvordan compassion-begrebet kan anvendes til at højne kvaliteten. Patienthistorier og SVS’s strategi for 2022 om compassion dannede baggrund for dagen.

I forbindelse med denne kvalitets- og forbedringsdag blev Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) kontaktet af frivillighedskoordinator på SVS, Christina Mischorr-Boch. ForSa-P's patient- og pårørendeleder Janni Eriksen-Jensen deltog med et oplæg om patientinddragelse i sundhedsvæsenet, som tog udgangspunkt i hendes egen personlige sygdomshistorie og hvordan hun nu som patient- og pårørendeleder bidrager til et kulturskifte i sundhedsforskning og arbejder mod en kultur, hvor patienter og pårørende er en del af forskningsmiljøet. Derudover fortalte hun også om værdierne af patient- og pårørendeinddragelse i udvikling af sundhedsvæsenet, hvilken forskel erfaringsbaserede bidrag kan gøre, og hvorfor det er vigtigt, at patienter og pårørende bliver hørt i forbindelse med både behandling og forskning.

 

PowerPoint side fra oplægget om patientinddragelse på Sydvestjysk Sygehus. Baggrunden er et fotografi af en solnedgang. Med hvid tekst står: Jeg tror på, at førstehåndsberetninger kan noget unikt. At et ligeværdigt samarbejde er vejen frem. At livserfaringer er erfaringer for livet.

En PowerPoint-side fra Jannis oplæg om patientinddragelse i sundhedsforskningen.

APPFWU01V