Skip til primært indhold

Samarbejde med kommunen

Hjertemedicinsk Afdeling B har et tæt samarbejde med kommunen i forbindelse med udskrivelse og rehabilitering.

Hvis du har brug for hjælp efter din indlæggelse, sender vi information til kommunen og beskriver dine behov. Kommunen afgør herefter, hvilke former for hjælp du kan tilbydes efter udskrivelsen.

Størsteparten af mennesker med hjertesygdom har gavn af genoptræning efter deres indlæggelse – enten pga. funktionstab eller som led i behandlingen. Hvis der er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, vil du få en genoptræningsplan til genoptræning i kommunen. I enkelte tilfælde kan genoptræningen foregå på sygehuset.

Kommunen tilbyder forebyggelse og rehabilitering til borgere med hjertesygdom. Dette tilbud omfatter - udover genoptræning - afklarende samtale, patientundervisning/sygdomsmestring, nikotinafvænning, fysisk aktivitet, ernæringsindsats og forebyggende samtale om alkohol. Ved den afklarende samtale aftaler I hvilke tilbud, der er relevant for dig.

Sygehuset hjælper gerne med at henvise dig til dette tilbud, men du kan også selv henvende dig til din kommune.  

Hjertemedicinsk afdeling B har etableret virtuelle tværsektorielle sparringsmøder med Nordfyns, Assens, Kerteminde og Odense kommuner. Efter aftale med patient/borger har medarbejdere i kommunen og på afd. B mulighed for at drøfte problemstillinger mhp. at finde gode løsninger for den enkelte patient/borger.

Til eksterne samarbejdspartnere:
Link til Evalueringsrapport - Tværsektoriel sparring

APPFWU02V