Skip til primært indhold

Der er ét medicinsk sengeafsnit

Information om indlæggelse og udskrivelse

Medicinsk Sengeafsnit

Sengeafsnittet modtager døgnet rundt både akutte patienter og patienter til planlagt indlæggelse såsom:

 • Patienter med medicinske sygdomme
 • Patienter, der indlægges akut og overflyttes til specialafdeling i Svendborg eller på Odense Universitetshospital
 • Terminale patienter til pleje og lindrende behandling
 • Akutte psykiatriske patienter

På Medicinsk Sengeafsnit er der mulighed for besøg hele dagen, dog er der middagshvil mellem kl. 12:30 og 14:30.

Måltider:

07:45  Morgenmad
11:45  Middagsmad
14:00  Eftermiddagskaffe
17:45  Aftensmad
20:00  Aftenkaffe

Køkkenet tilbyder

Er du vegetar, har du allergi eller ønsker du f.eks. af religiøse grunde en bestemt kost, kan du bede personalet om at bestille det.

Diætkost ordineres af lægen.

Indlæggelse/udskrivelse

For os er det vigtigt:

 • At du oplever en god modtagelse.
 • At du ved, hvem der er din kontaktlæge og -sygeplejerske, som er ansvarlig for planlægningen og udførelsen af dit behandlings- og plejeforløb samt udskrivning.
 • At der så vidt det er muligt tages hensyn til dine individuelle ønsker vedrørende dit behandlings- og plejeforløb.
 • At du bliver inddraget i og informeret om behandlings- og plejeforløb.
 • At du får den information du har brug for, så du er tryg ved at blive udskrevet. 

Ved indlæggelse medbringes:

 • Toiletartikler: sæbe, hårshampoo, tandbørste, tandpasta, kam, barbermaskine
 • Morgensko, morgenkåbe og skiftetøj
 • Briller, høreapparat eller andre hjælpemidler, som du har behov for

Samt, hvis det er aktuelt:

 • Medicin, det du tager daglig
 • Diætliste
 • Meddelelsesbog fra hjemmeplejen

Læsestof, håndarbejde eller tilsvarende.

Du bør ikke medbringe:

 • Smykker og andre værdigenstande
 • Større kontante beløb
 • Bankbøger, værdipapirer og lignende

Sygehuset kan desværre ikke påtage sig ansvaret for værdigenstande og personlige ejendele, som patienterne har med.

Plan for indlæggelsen:

For at udnytte tiden bedst, vil lægen og sygeplejersken allerede fra den første dag, du bliver indlagt begynde at lægge en plan for, hvilke undersøgelser og behandlinger, du skal gennemgå under indlæggelsen, samt hvilken pleje du har brug for. Du skal have indflydelse på din egen behandling og pleje og du inddrages derfor i planlægningen. Har du genoptræningsbehov, inddrages fysioterapien i din behandling.

Undersøgelse på andre sygehuse:

Skal du have foretaget undersøgelser på andre sygehuse, f.eks. Svendborg eller Odense, vil du blive kørt af Ambulance Syd. Du har mulighed for at blive ledsaget af dine pårørende.

Stuegang:

Der afholdes stuegang efter behov. Hvor ofte du får stuegang, aftaler lægen og sygeplejersken med dig fra gang til gang. Det afhænger bl.a. af, hvordan du har det og hvor langt du er i den plan, der er lagt for dine undersøgelser og behandlinger. Du vil derfor kunne opleve, at du har stuegang på andre tider end dine medpatienter. Tidspunktet for stuegang kan ændres, og du kan på alle tider af døgnet blive tilset af en læge eller få en samtale, hvis du har brug for det.

Skriftlig information om sundhed og sygdom:

Sygehuset har en række pjecer, som fortæller om forskellige sygdomme og deres behandling, og der findes pjecer, der handler om forebyggelse og sund levevis. Du kan finde pjecerne i dagligstuerne og i venteværelset. Søger du skriftlig information om et bestemt emne, står afdelingssygeplejersken på sengeafsnittet til rådighed. Har sygehuset ikke det, du søger, kan det skaffes.

Aktiviteter og adspredelse under indlæggelsen:

På afsnittet er der opholdsstue, hvor man kan finder tv, litteratur og aviser. Her kan du mødes med dine besøgende og tale med afsnittets andre patienter. På sygestuerne er der radio/tv ved hver seng. Ønsker du selv at medbringe tv eller radio, kan du drøfte det praktiske med personalet. Afdelingen kan ikke påtage sig erstatningsansvar for medbragte apparater.

Udskrivelsen:

Udskrivelsen bliver planlagt i god tid og i samråd med dig. Inden udskrivelsen vil du under samtale med lægen, sygeplejersken og evt. fysioterapeuten få information om din sygdom, og hvad du bør gøre i den nærmeste tid efter udskrivelsen. Er du i behandling med medicin, som du ikke har hjemme, får du en recept samt medicin med til det første døgn.

Udskrivningsbrev til egen læge:

Din egen læge modtager et udskrivningsbrev fra sygehuset indenfor 3 dage, men du kan til enhver tid kontakte egen læge, hvis du får problemer.

Hjemmesygepleje og hjemmehjælp:

Har du brug for sygepleje eller hjemmehjælp efter udskrivelsen, bliver det planlagt i samråd mellem dig og sygeplejersken. De nødvendige aftaler med kommunens hjemmepleje er truffet, inden du udskrives.

Udskrivningsbrev til hjemmeplejen:

Ved udskrivelsen får du et brev med til hjemmeplejen med oplysninger om dine behov for sygepleje og praktisk bistand. Sygeplejersken vil gennemgå brevets indhold med dig, inden du forlader sygehuset.

Hjælpemidler:

Har du brug for hjælpemidler i en kortere periode, kan du låne dem fra sygehusets fysioterapi. Er der et permanent behov, sørger kommunen for at skaffe hjælpemidlet.

Befordring til hjemmet:

Hvis det er muligt, skal du selv sørge for at komme fra sygehuset efter udskrivelsen. Personalet på afsnittet er behjælpelig med at aftale det praktiske. Hvorvidt du kan befordres på sygehusets regning, afhænger af en række forhold. Der findes således særlige regler om fribefordring mellem sygehus og hjem. Du kan få nærmere oplysninger af personalet i afsnittet.

APPFWU01V