Skip til primært indhold

Kontakt til sygehuset

Du er altid velkommen til at kontakte os

Henvend dig her, hvis du har generelle forespørgsler til Ærø Sygehus

Ærø Sygehus
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing
Tlf. 63 52 14 00

Afdelingsledelsen:
Ledende overlæge Kristian Buhl Bergholt
Oversygeplejerske Janeke Espensen
Afdelingssygeplejerske og daglig leder Lene Søndergaard Luth

Fakta og patientinformation

Ærø Sygehus har 12 sengepladser inkl. telemedicinsk hospiceseng, et ambulatorium, en skadestue/modtagelse, et laboratorium, en røntgenafdeling og en fødestue. Ærø Sygehus betjener øens 6.500 borgere samt de henved 300.000 turister, der årligt besøger øen.
Personalet er uddannet i traumemodtagelse, hjertestopbehandling, akut medicinsk behandling og naturligvis også behandling af kronisk syge og døende.

Sygehuset har årligt ca. 900 indlæggelser og ca. 2.000 ambulante behandlinger.
Røntgenafdelingen har ingen ventetid.

Sygehuset er en af Ærø's største arbejdspladser med ca. 50 ansatte og har eksisteret siden 1891.

Vi opfordrer sygehusafdelingerne til, så snart det er muligt, at sende ærøske patienter til Ærø Sygehus til videre behandling og pleje.

Én gang om måneden kommer en gynækolog fra Svendborg Sygehus til Ærø Sygehus med henblik på vurdering og behandling af gynækologiske problemer/lidelser:

Pipelle
Gynækologiske undersøgelser
Oplægning/fjernelse af spiraler

Hjertesygeplejerske er på Ærø Sygehus tirsdag i lige uger.

Diabetessygeplejerske er på Ærø Sygehus i ulige uger.

Diætist kommer på sygehuset ved behov.

Hudlæge har konsultation på sygehuset 1 gang månedligt efter henvisning fra egen læge. Man skal tage kontakt direkte på  

Andre undersøgelser:

Distalt Blodtryk
Døgnblodtryksmåling
Holtermonitorering
Ultralydsscanninger

Ærø Sygehus har publiceret følgende patientinformationer omkring undersøgelse, pleje og behandling i afdelingen:

APPFWU02V