Skip til primært indhold

Funktionsområder

Hvad beskæftiger vi os med i de enkelte enheder

Dataenheden består at to teams, Registreringsteamet og Datateamet.

Datateamet

Datateamet understøtter OUH´s afdelinger, Direktør, Forskere, stabsmedarbejdere mf. med:

 • Patientaktivitet, både afregnede og aktivitetsbaserede data – herunder automatiske rapporter med tilbagevendende tidsinterval.
 • Økonomi og løn
 • Statistikke analyser og matematiske modeller
 • SydLIS portalen, som er RSD ledelsesoverblik for økonomi, løn og patientaktivitet.

Datateamet kan kontaktes via ouh.data@rsyd.dk

Registreringsteamet

Registreringskonsulenterne understøtter afdelingerne i korrekt og fyldestgørende kodning, registrering og indberetning af patientdata. Inklusiv opfølgning og kontrol af dette. Dette indebærer også sikring af korrekt indberetning af data til dokumentation og monitorering af overholdelse af patientrettigheder.

 • Udarbejdelse af afdelingskontrakter, herunder blandt andet budgetter og aktivitetsmål
 • Opfølgning på økonomi og aktivitet samt udarbejdelse af prognoser
 • Udarbejdelse og konkretisering af planer om driftsomlægning med henblik på tilpasning af forbrug eller aktivitet
 • Daglig sparring med afdelingsledelserne omkring opgaverne
 • Udvikling og opfølgning på ”Kontrolopgaven” – et værktøj til afdelingerne og staben der kontrollerer for fejl på registrerede patientdata
 • Regionalt samarbejde om ensretning af registrering og indberetning af patientdata i RSD.
 • Undervisning og udvikling af vejledninger til afdelingerne indenfor det kode-og registreringsmæssige område.

Registreringsteamet kan kontaktes via ouh.oep.registrering@rsyd.dk .

Nyt OUH Forberedelse er en lille enhed, som arbejder med processen frem mod, under og i opfølgningen efter indflytning på det nye OUH. Med det nye OUH forstår vi hele OUH. Det vil sige alle matrikler i Odense, Svendborg, Ærø og Nyborg.

Opgaveporteføljen spænder vidt og omfatter områder som

 • Deltagelse i forberedelsesarbejdet frem mod det nye OUH
 • Udarbejdelse af generalplan for Svendborg Sygehus
 • Formidling af viden om hvad vi bygger på det nye OUH
 • Placering af afdelinger og funktionsplanlægning på det nye OUH
 • Understøttelse af Programledelse for investeringer
 • Space management – hvordan sikrer vi en effektiv lokalefordeling både på eksisterende og det nye OUH
 • Transformationsomkostninger – flytteomkostninger frem mod det nye OUH
 • Arbejde med at sikre at sygehuset kan opfylde det udmeldte effektiviseringskrav efter indflytning på det nye OUH
 • Rebudgettering – udarbejdelse af et fremtidigt nyt budget, som passer til de nye bygninger og den nye drift på det nye OUH

Nyt OUH Forberedelse kan kontaktes via ouh.oeko@rsyd.dk .

Regnskabsenheden består af 6 teams.

Afdelingssupport

Backoffice

Controlling

ForskerService

RejseService

RPA

Team Afregning

Økonomikonsulentenheden varetager og bistår afdelingsledelser og direktion med sikker økonomistyring og strategisk ledelsesbetjening

Opgaveporteføljen omfatter bl.a. følgende:

 • Budget eller udarbejde af månedlige økonomiopfølgninger for en afdeling
 • Bistår direktionen med strategiske oplæg
 • Dialog med regionen om politiske sager
 • Tovholder på tværgående budgetspor
 • Primære sparringspartner for afdelingsledelserne og direktionen i at støtte dem i at bedrive ledelse, der sætter patienten først med et fokus på sund drift.

Økonomikonsulentenheden kan kontaktes via ouh.oeko@rsyd.dk

APPFWU01V