Skip til primært indhold

Vejledning til anmeldelse af erstatningssager

Erstatningssager behandles i henhold til dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler

Anmeldelse af erstatningskrav mod Odense Universitetshospital / Svendborg Sygehus
Anmeldelse af behandlingsskade skal ske på særligt skema, som kan hjemtages fra Internettet på adressen: www.patienterstatningen.dk

OUH yder derudover erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler d.v.s. at skaden skal være opstået på grund af fejl eller forsømmelse hos personalet.

Tyveri eller bortkomst af genstande vil kun undtagelsesvist have sin baggrund i fejl eller forsømmelse hos personalet.
Skadelidte kan ved tyveri og hærværk selv anmelde forholdet til politiet og evt. til eget forsikringsselskab.

APPFWU01V