Skip til primært indhold

HR-Afdelingen

Lær os at kende

Kerneopgave

Vores kerneopgaver på OUH er at hjælpe afdelingerne med lønaftaler, overenskomstspørgsmål, personalejuridiske forhold, sygesager og sager inden for det rummelige arbejdsområde. Derudover understøtter vi arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificeringen på OUH.

Om Afdelingen

Vores afdeling er en ud af i alt seks stabsafdelinger med reference til direktionen og består af fem funktionsområder. Stabschefen og fire funktionsledere udgør den samlede ledergruppe i HR-Afdelingen.

Vi er 70 ansatte i afdelingen fordelt i Lønfunktionen, HR-Funktionen, Arbejdsmiljøfunktionen og Fællesfunktionen. 

Fælles for vores arbejde er, at vi understøtter afdelingerne og afdelingsledelserne med at indfri OUH's værdigrundlag, hvor vi sætter "Patienten Først".  

Funktionsområder i HR-Afdelingen

Arbejdsmiljøfunktionens kerneopgave er at yde rådgivning og bistand inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø - og kemisk arbejdsmiljø på regionalt niveau ved Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer.

Rådgivning for Ansatte er organisatorisk tilknyttet afdelingen og yder rådgivning og krisehjælp til ansatte i forbindelse med private og/eller arbejdsmæssige hændelser.

Afdelingen understøtter den overordnede ledelsesudøvelse og løser en række drifts-, koordinerende og konsultative opgaver for direktion, afdelinger og stabe inden for arbejdsmiljø.

Funktionsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer
 • Rådgivning for Ansatte

Fællesfunktionen varetager en lang række back-office opgaver som for eksempel intern revision, brugeradministration i lønsystemet, indberetninger til E-indkomst, afstemninger og meget mere. Vi arbejder med RPA-løsninger til administrative opgaver, har det overordnede ansvar for Silkeborg Datas løsninger på HR- og lønområdet på OUH og udarbejder statistikker indenfor HR/løn.

Vi har superbrugerfunktion på en række administrative systemer blandt andet HR-manager, Safetynet, Acadre og SD Tjenestetid.

Lønfunktionen har til formål at foretage personaleadministration: ansættelser, ansættelsesændringer og udbetaling af løn og andre ydelser i overensstemmelse med gældende overenskomster, arbejdstidsregler og det tekniske løngrundlag i Silkeborg Datas lønsystem.

Lønfunktionens opgaver:

 • Administration vedr. udbetaling af løn
 • Udfærdigelse af ansættelsesbreve
 • Understøttelse af afdelingsledelser vedrørende lønsystemets muligheder for arbejdstilrettelæggelse og lignende
 • Kontakt til andre myndigheder, herunder sygdoms- og barselsrefusioner

HR-Funktionen arbejder med følgende hovedopgaver:

 • Arbejdstidsplanlægning og lokalaftaler - undervisning og optimering af arbejdstidsplanlægningen i afdelingen. Indgår i tæt tværgående samarbejde med specialistgrupperne i Lønfunktionen.
 • Det rummelige arbejdsmarked
 • Forhandling (individuelle/tværgående) og tvistsager
 • Forskningsaflønning (tværgående spor)
 • Lederansættelser. Dette i samarbejde med Fællesfunktionen og HR-chefen - flyttes til SCOR
 • MTU-projektledelse (tværgående spor)
 • Personalejura
 • Professoransættelser
 • TR/FTR-aftaler. Dette i samarbejde med Fællesfunktionen.

HR-SKOR står for Strategi, Kommunikation, Onboarding og Rekruttering (herunder sprogtest). Funktionen består af tre konsulenter, der alle refererer til stabschef Lisbeth Jørgensen.

HR-SKOR har følgende hovedopgaver:

 • Rekruttering, ansættelse og onboarding af afdelingsledere på OUH
 • Lederunderstøttelse: Rådgivning og konsulentydelser ift. jobopslag, ansættelsesproces, udvælgelse, interview, onboarding, introduktion mm.
 • Tværgående og regionale opgaver vedrørende ledelsesudvikling og rekruttering/branding
 • International rekruttering af europæiske læger og sygeplejersker mm., herunder hjælp til jobopslag, annoncering, sproglig vurdering, dokumenter, onboarding og danskundervisning
 • Sprogtest inden ansættelse (obligatorisk for alle, som skal have patientkontakt og som ikke er uddannet i DK. 
 • Danskundervisning af udenlandske medarbejdere efter aftale
 • Strategisk ledelsesunderstøttelse af HR-Afdelingens ledergruppe
 • Intern, strategisk kommunikation (HR-Afdelingen og OUH)
 • Formidling: Intranet, nyheder, nyhedsbreve, projektkommunikation mm.
APPFWU01V