Skip til primært indhold

Seyda Unsal

Department of Cancer and Infammation, SDU

Test of therapeutic potential of anti-MFAP4 in reduction of vascular and inflammatory
complications in diabetic kidney disease (DKD) and renal fibrosis


 
Baggrund

Kronisk nyresygdom er en frygtet og hyppig komplikation af diabetes. Kronisk nyresygdom kan have et mildt forløb eller resultere i organsvigt, som kun kan behandles med dialyse eller transplantation. Der er behov for ny medicinsk terapi til at dæmpe sygdomsudviklingen.

Formål

Mikrofibril-associeret protein 4 (MFAP4) er en bindevævsfaktor, som forefindes i stærkt forøget iveau i kronisk nyresygdom og som er korreleret med tab af nyrens funktion. Senstadiet af nyresygdom er karakteriseret ved markant arvævsdannelse, og mus, som mangler MFAP4, er eskyttede mod dette senstadie. Projektet har til formål at undersøge, om terapeutisk blokade  af MFAP4 er gavnligt i behandlingen af diabetisk nyresygdom.

Hypoteser

  1. Terapeutisk blokade af MFAP4 hæmmer tab af nyrefunktion i dyremodel for diabetisk nyresygdom
  2. Terapeutisk blokade af MFAP4 hæmmer nyre-cellers evne til at danne arvæv i cellekultur
  3. Terapeutisk blokade af MFAP4 hæmmer nyrens arvævs-dannelse i dyremodel for diabetisk nyresygdom 

Design

Der udføres to forskellige musemodeller for diabetisk nyresygdom, som enten induceres emisk eller genetisk, og som enten reflekterer tidlige eller sene ændringer. Terapeutisk  blokade udføres med et nyt biologisk lægemiddel, som binder til MFAP4 og herved blokerer dvikling af sygdommen. Derudover isoleres celler som er ansvarlige for arvævsdannelse  (fibroblaster) fra humane nyrer, og deres evne til at danne arvæv (kollagen-fibriller) ndersøges med og uden MFAP4 behandling og terapeutisk blokade af MFAP4. 

Begrænsninger

Hvis der er markant effekt af terapeutisk blokade af MFAP4 i de to undersøgte usemodeller, skal MFAP4s rolle i fremtiden undersøges i andre arter, for at belyse at  effekterne er generelle og også er til stede i højerestående arter. 

Klinisk signifikans

Terapeutisk blokade af MFAP4 er under udvikling mod specielle typer af blindhed, herunder iabetisk retinopati, og terapien er parat til klinisk udvikling herfor.  Positive fund i det foreslåede PhD-studie vil tillade udvikling af terapien til også at omfatte ehandling af diabetisk nyresygdom. 

Patientinvolvering

Studiet omfatter basal og translational forskning med sigte på udvikling af ny terapi. atientinvolvering bliver relevant når positive fund fra det foreslåede studie er opnået.

APPFWU02V