Skip til primært indhold

Louise Brügmann Jessen

SDCO

Bariatric surgery and consequences for mother and baby in pregnancy II

Det er velkendt, at de mest anvendte overvægtsoperationer, gastrisk bypass (GB) og gastrisk sleeve (GS), medfører store udsving i blodsukkeret. Det skyldes en hurtig optagelse af sukker fra mave-tarmkanalen efterfulgt af øget produktion af insulin. Ændringerne er vist at være mere udtalte for GB end for GS, idet GB er et mere omfattende indgreb.

Disse operationer udføres i stort omfang på kvinder i fødedygtig alder, uden at vi kender konsekvenserne af de svingende blodsukre. I det første BAMBI (BAriatric surgery and consequences for Mother and Baby In pregnancy) studie undersøgte vi 23 gravide kvinder med tidligere GB og 23 gravide kontrolpersoner med måltidstest samt kontinuerlig blodsukker monitorering. Der var en tendens til, at de kvinder, der fødte for små børn, tilbragte længere tid med lavt blodsukker.

Fundene havde dog ikke tilstrækkelig statistisk sikkerhed og bør derfor efterprøves i et større studie. Det har bl.a. betydning, fordi børn med lav fødselsvægt har større risiko for at udvikle bl.a. øget leverfedt og kompliceret type 2-diabetes i en tidlig alder. Desuden undersøgte BAMBI studiet kun kvinder med GB, mens der er sparsom viden om graviditetsforløb hos kvinder med GS.

Til trods for overvægtskirurgi har mange af disse kvinder risiko for at udvikle graviditetsdiabetes pga. fortsat overvægt. Det indebærer øget risiko for komplikationer som høj fødselsvægt, svangerskabsforgiftning, kejsersnit og lavt blodsukker hos nyfødte. Overvægtskirurgi medfører således en øget risiko for både høje og kritisk lave blodsukre i graviditeten.

Formål

I BAMBI II studiet vil vi undersøge, hvordan sukkeromsætningen hos gravide påvirkes af overvægtskirurgi. Derudover vil projektet undersøge, hvordan de varierende blodsukkerniveauer efter overvægtskirurgi påvirker fosterets vækst, og hvordan graviditetsdiabetes kan diagnosticeres.

Hypoteser

  1. Gravide med tidligere overvægtskirurgi har en øget risiko for både lavt og højt blodsukker.
    GB medfører større udsving i blodsukkeret sammenlignet med gravide kvinder med GS.
  2. Gravide, der oplever reaktivt lavt blodsukker under graviditeten efter overvægtskirurgi, har
    øget risiko for at føde børn med lav fødselsvægt. 
  3. Gravide, der i længere perioder har højt blodsukker, har øget risiko for at føde børn med høj
    fødselsvægt.

Studie design

Vi vil inkludere 225 gravide: 75 gravide med GB, 75 gravide med GS og 75 gravide uden overvægtskirurgi. Med en sensor i huden måles kontinuerligt blodsukker i 10 dage. Der tages blodprøver 3 gange i graviditeten og 1 gang efter fødslen til vurdering af sukkerstofskiftet, vitaminer og en biobankprøve. Der udfyldes spørgeskemaer om sygehistorie, kost, fysisk aktivitet, fysisk/mentalt helbred og livskvalitet. Fostervæksten følges med ultralyd.

Begrænsninger

De 10 dages sensormålinger og spørgeskemaer udføres på 3 udvalgte perioder i graviditeten og afspejler ikke nødvendigvis alle blodsukkerværdier, kostmønstre og fysisk aktivitet i hele forløbet.

Klinisk betydning

Siden 2013 er andelen af svært overvægtige kvinder i Region Syddanmark steget, og hver femte kvinde er nu svært overvægtig. I Danmark er overvægt (BMI >35 kg/m2) i kombination med ufrivillig barnløshed indikation for overvægtskirurgi. Hvert år følges > 100 gravide med overvægtskirurgi i Region Syddanmark.

Projektet vil bidrage med ny viden om sukkeromsætningen hos gravide med tidligere overvægtskirurgi. Området er sparsomt undersøgt, nationalt såvel som internationalt, men kan have stor indflydelse på den enkelte gravides livskvalitet samt barnets fremtidige helbred.

Målet med projektet er at forbedre behandlingen af gravide med overvægtskirurgi, forebygge graviditets- og fødselskomplikationer og sikre en normal vækst og udvikling af barnet. Herunder at kunne diagnosticere graviditetsbetinget diabetes hos disse kvinder og dermed sikre dem den rette behandling. Der er behov for studier som sammenligner GB og GS for at kunne vejlede kvinder, der ønsker overvægtskirurgi til bedste operationstype og behandling i efterfølgende graviditet.

Inddragelse af patienter

Vi vil inddrage patienterne i planlægningen af studiet, hvor de får mulighed for at kvalificere skriftlig deltagerinformation og kommentere på alle faser af projektet – herunder fortolkning og formidling af resultater. 

APPFWU01V