Skip til primært indhold

Julie Hempel Larsen

Hjertemedicinsk Afdeling B

Empagliflozin to elderly and obese patients with cardiovascular disease (EMPIRE II): A
randomized controlled trial

Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertemusklen er svækket og derfor ikke i stand til at pumpe blodet effektivt nok rundt i kroppen. Det betyder, at blodtilførslen til de enkelte organer bliver nedsat og patienterne udvikler symptomer med åndenød, træthed og hævelse af benene. Det er velkendt, at risikoen for at udvikle hjertesvigt stiger med alderen, især ved alder over 60 år. Overvægt (defineret som body mass index (BMI) over 25 kg/m2), forhøjet blodtryk,åreforkalkningssygdom i hjertet, blodprop eller blødning i hjernen eller nedsat nyrefunktion øger ligeledes risiko for udviklingen af hjertesvigt.

Det er uvist, om hjertesvigt kan forebygges med medicin, men behandling med Empagliflozin (Jardiance®) rummer interessante perspektiver. Empagliflozin er oprindeligt udviklet og godkendt til behandling af sukkersyge. Nylige studier har vist, at Empagliflozin forebygger mod død forårsaget af hjertesygdom og hospitalsindlæggelser ved hjertesvigt både hos patienter med og uden sukkersyge. Empagliflozin er derfor blevet en del af standardbehandlingen ved hjertesvigt. Virkningsmekanismerne kendes ikke til fulde men det har været foreslået, at følgende mekanismer spiller en rolle: påvirkning af kroppens forbrænding af fedt og sukker, ændret produktion i nyrerne af det naturligt forekommende stof EPO, som stimulerer dannelsen af røde blodlegemer og dermed forbedret iltoptagelse samt en reduktion af venstre hjertekammers størrelse og muskelmasse og reduktion i blodtryk. Disse gavnlige effekter på kroppen og hjertet vil potentielt kunne forebygge udvikling af hjertesvigt hos patienter med øget risiko for at udvikle hjertesvigt.

Formål

Formålet med dette studie er derfor at undersøge nogle af de foreslåede virkningsmekanismer bag Empagliflozins gavnlige effekt i en patientgruppe med forøget risiko for at udvikle hjertesvigt.

Hypotese

Dette studie er designet som et todelt forsøg og har til formål at undersøge om: •6 måneders behandling med 10mg Empagliflozin kan øge maksimal iltoptagelse (kondital) og mindske venstre hjertekammers størrelse blandt ældre og overvægtige patienter med øget risiko for at udvikle hjertesvigt (EMPIRE II: Hjerte). •6 måneders behandling med 10mg Empagliflozin kan mindske fedtdepotet omkring hjertet og
mindske kroppens indhold af vand uden for cellerne blandt ældre og overvægtige patienter med øget risiko for at udvikle hjertesvigt (EMPIRE II: Metabolisme).

Studiedesign

Der inkluderes 204 patienter i alderen 60-84 år, med BMI over 28 kg/m2 og en af følgende risikofaktorer for hjertesvigt: forhøjet blodtryk, åreforkalkningssygdom i hjertet, blodprop eller blødning i hjernen eller moderat nedsat nyrefunktion. Deltagerne må ikke have hjertesvigt eller kendt sukkersyge. Patienterne bliver ved lodtrækning tilfældigt fordelt til enten 6 måneders behandling med 10 mg Empagliflozin eller placebo (inaktiv kalkpille). Halvdelen af forsøgsdeltagerne vil få Empagliflozin og halvdelen placebo. Ved starten og slutningen af behandlingen vil patienten få foretaget en række undersøgelser, herunder MR skanning af hjertet, konditest på en cykel, DEXA scanning, ultralydsscanning af hjertet, nyrefunktionsbestemmelse, måling af daglig aktivitet, fedtvævsprøve, sukkerbelastningstest, blodprøver og urinprøver.

Begrænsninger

Patienter inkluderes fra hjertemedicinsk ambulatorium, som ikke nødvendigvis repræsentere alle patienter med de angivne risikofaktorer.

Klinisk signifikans

Årligt rammes 5.000-7.500 danske patienter af hjertesvigt. Det er en kronisk sygdom forbundet med øget sygelighed og dødelighed på linje med flere kræftformer. Studiet vil give indsigt i Empagliflozins virkningsmekanismerne. Såfremt studiet finder gavnlig effekt af Empagliflozin på patienterne i denne undersøgelse, underbygges teorien om at hjertesvigt kan forebygges med behandling med Empagliflozin.

Patient involvering

Fire hjertesvigtspatienter fra EMPIRE HF studiet blev interviewet. De gav udtryk for at de forud for studiet vidste meget lidt om hjertesvigt, at der havde været meget lidt fokus på forebyggelse af hjertesvigt og de var bekymrede for udvikling af sukkersyge. Vi sigter efter, at patienterne i EMPIRE II i gennem studiet får viden om hjertesvigt, og hvordan det kan forebygges.

 

APPFWU02V