Skip til primært indhold

Julie Bjerrelund

Endokrinologisk Afdeling M, OUH

GLucagon-like peptide One & BonE (GLOBE)

Vedligeholdelse af knoglevævets funktion og styrke er en balanceret proces primært bestående af nedbrydelse af gammel knogle og dannelse af ny knogle. Ved større knoglenedbrydning end -nydannelse øges risikoen for knoglebrud, som det ses ved knogleskørhed og stort vægttab.

Når man spiser, frigiver tarmsystemet en række hormoner inklusiv et, som hedder glukagonlignende peptid 1 (GLP-1), som øger udskillelsen af insulin fra bugspytkirtlen. På den måde hjælper GLP-1 med at forhindre, at blodsukkeret bliver for højt, når man har spist. GLP-1 øger også mæthedsfornemmelsen, hvilket medfører vægttab. Medicin, som efterligner GLP-1, er effektive som behandling af type 2 sukkersyge og fedme og bruges i stigende grad i Danmark. Senest er Wegovy® blevet godkendt til behandling af svær fedme. GLP-1 påvirker desuden knoglerne.

I dyr, hvor virkningen af GLP-1 er kemisk fjernet, ses en nedsat mængde knogle. Desuden har dyr behandlet med GLP-1 eller GLP-1-lignende medicin øget nydannelse af knogle. Celleundersøgelser på knogleceller fra mennesker har vist, at både GLP-1 og GLP-1-lignende medicin øger knogle-nydannelsen. Mennesker med type 2 diabetes har en øget risiko for knoglebrud. Ved at sammenligne en lang række undersøgelser af virkningen af GLP-1 lignende medicin på type 2 sukkersyge har man fundet tegn på, at medicinen desuden nedsætter risikoen for knoglebrud. Normalt vil vægttab medføre, at man mister knogle. Man ville derfor forvente, at GLP-1 lignende medicin øger risikoen for knoglebrud ved type 2 sukkersyge, men det er ikke tilfældet.

Formål

Projektet skal afklare, om hormonet GLP-1 øger knoglenydannelse hos raske, og om det GLP-1-lignende lægemiddel Rybelsus® fremmer dannelsen af knogle ved type 2 sukkersyge.

Hypotese

Vores hypotese er, at GLP-1 / Rybelsus® øger knoglenydannelsen hos raske henholdsvis personer med type 2 sukkersyge. 

Studiedesign

I det første forsøg får 12 raske mænd og kvinder over fire dage enten GLP-1 eller placebo (saltvand) via en pumpe under huden. Alle deltagere vil herefter have en pause på 22 dage, hvorefter de vil modtage endnu en runde med enten GLP-1 eller placebo i fire dage. Rækkefølgen bestemmes ved lodtrækning. Effekten af GLP-1 på aktiviteten af knoglenedbrydning og knoglenydannelse undersøges med blod- og knoglemarvsprøver før og efter behandlingen.

Derudover vil vi undersøge virkningen på knoglecellernes aktivitet ved at undersøge følger efter cellers aktivitet i knoglevævet. Det andet forsøg inkluderer 64 mænd og kvinder i alderen 50-85 år med type 2 sukkersyge. Deltagerne vil i projektet blive behandlet med en daglig dosis af Rybelsus® i tabletform eller uvirksom medicin (placebo) i 52 uger.

Behandlingen vil være blindet (dvs. forsøgspersonen eller lægen ikke ved, hvilken behandling man får), og behandlingen tildeles tilfældigt. Effekten af Rybelsus® undersøges ved at se på knoglenydannelse og knoglestyrke med blodprøver, knogleskanninger og undersøgelse af knoglevævsprøver. Da Rybelsus® giver vægttab, undersøges det også, om der er en sammenhæng mellem størrelse af vægttab og ændringer i mængde af knoglerne.

GLP-1 anvendes i niveauer tilsvarende det man finder i mennesker, hormonet bruges ikke til behandling af sygdom. Lægemidlet Rybelsus® er godkendt til behandling af type 2 sukkersyge. Lægemidlet sænker blodsukkerniveauet, hvis det er forhøjet. Derudover øger Rybelsus® mæthedsfornemmelsen og kan føre til vægttab.

Begrænsninger

Mange lægemidler har gavnlige effekter, så længe de bruges. Hvis GLP-1-lignende lægemidler øger knoglenydannelsen og -styrken, kan det være, at de gavnlige effekter forsvinder, når behandlingen ophører. I vores projekt undersøger vi af tidsmæssige grunde ikke, hvad der sker, når man stopper med behandlingen. Udtagning af vævsprøver er forbundet med ubehag og tidskrævende.

Det er muligt, at for få deltagere vil sige ja at bidrage med en knoglevævsprøve og at prøverne derfor ikke kan bruges. Vi har dog erfaring fra tidligere undersøgelser med, at tilstrækkeligt med deltagere siger ja til at bidrage med vævsprøver.

Klinisk betydning

Type 2 sukkersyge er en folkesygdom med øget risiko for knoglebrud særligt hos dem, der har haft sygdommen længe. Behandling med GLP-1-lignende lægemidler er godkendt til behandling af sukkersyge, og derfor giver det mening at undersøge, om lægemidlet også har en gavnlig effekt på knoglerne. Det er vigtigt at undersøge sikkerheden omkring lægemidlet i forhold til effekten på knoglerne.

Vi forventer, at Rybelsus® giver vægttab uden at give tilsvarende knogletab. Hvis Rybelsus® viser sig gavnligt for knoglerne, vil det være særligt attraktivt at bruge hos patienter med type 2 sukkersyge i høj risiko for knoglebrud, da det både vil gavne deres sukkersyge og deres øgede risiko for knoglebrud.

Involvering af patienter og pårørende

Vores forskningsgruppe har nyligt afsluttet et lignende projekt hos patienter uden sukkersyge. Deltagernes erfaring med dette projekt er inddraget i udarbejdelsen af projektet. Derudover er pårørende inkluderet i gennemlæsningen af deltagerinformation.

 

APPFWU02V