Skip til primært indhold

Didde Riisager Hansen

Department of Cardiovascular and Renal Research

Investigating the Role of Adipocyte-Derived Exosomes in Obesity Using Novel Exosome Reporter Mouse Model - Implications for Inflammation and Insulin Resistance


Overvægt og fedme er et hastigt voksende samfundsproblem og er forbundet med øget risiko for udvikling af type 2 diabetes. De underliggende årsagssammenhænge er dog langt fra klarlagt. Det er velbeskrevet, at den overdrevne fedtophobning får fedtcellerne til at ændre deres udskillelse af hormoner, men nyere forskning tyder på, at fedtceller også kommunikerer med resten af kroppen ved hjælp af såkaldte exosomer. Exosomer er små vesikler, som fedtcellen pakker med forskellige komponenter (RNA- og protein-molekyler). 

Min hypotese er, at dårligt fungerende fedtceller hos fede frigiver exosomer indeholdende molekyler, der fremkalder inflammation og insulinresistens i modtagervævene, og at det spiller en vigtig rolle i udvikling af type 2 diabetes.

Det har indtil nu ikke været muligt at undersøge hypotesen pga. mangel på den nødvendige teknologi. Jeg har gennem tidligere forskningsprojekter i min forskningsgruppe udviklet en unik genmodificeret musemodel, som for første gang vil gøre det muligt for mig at spore fedtcelle-exosomer rundt i hele kroppen, isolere dem fra blodprøver og undersøge deres indhold. Ved brug af denne musemodel samt fedtprøver fra normalvægtige og fede patienter, er jeg nu i stand til at teste ovenstående hypotese.

Projektet er opdelt i tre underprojekter:

  1. Vi vil undersøge, hvordan fedme påvirker fedtcelle-exosom-indholdet ved brug af vores genmodificerede mus, og ved undersøgelse af fedtvævsprøver fra normal-vægtige og fede patienter.
  2. Dernæst vil vi klarlægge, hvordan exosomer fra fedtceller påvirker bestemte celler (makrofager) hos immunforsvaret.
  3. Og til sidst vil vi anvende nyudviklet teknologi, hvor vi ved hjælp af en unik virus variant kan genmanipulere fedtcellers arvemateriale i levende mus. Herved kan vi afklare, hvordan mangel på en bestemt komponent fra fedtcelle-exosomer påvirker inflammationstilstande i andre væv
    samt udvikling af nedsat insulin følsomhed. 

Projektet vil klarlægge fedtcelle-exosomers rolle i fedme og give ny og uundværlig viden om de mekanismer, der leder til grund for udviklingen af fedme-induceret type 2 diabetes. Denne viden kan potentielt føre til et gennembrud indenfor vores forståelse af diabetes og derved åbne nye døre for bedre og tidligere diagnosticering, terapeutisk indgriben og forebyggelse af nogle af de senkomplikationer, som følger med diabetes.

Det vil have stor klinisk værdi for overvægtige/fede patienter og personer med øget risiko for at udvikle diabetes samt deres pårørende, idet dødeligheden og antallet af diabetes patienter reduceres markant samtidig med at livskvaliteten blandt patienter betydeligt øges. 

APPFWU01V