Skip til primært indhold

Bevillinger fra OUH og RH's fælles forskningspulje

Der er hvert år uddeles ca. 4 mio. kr. fra puljen til forskning inden for alle videnskabelige områder.

Oversigt over bevillinger

Navn hovedansøger Afdeling Projekttitel Institution Beløb
Christian Gunge Riberholt Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader Describing the physical mobilisation provided to patients with ABI in Scandinavian neuro-ICUs RH 457.000
Christian von Buchwald Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik Quality of Life After primary TORS vs IMRT The QoLATI study for patients with early-stage oropharyngeal squamous cell carcinoma: A Randomized National Trial RH 500.000
Dorte Glintborg Endokrinologisk afdeling M Mentalt og fysisk helbred hos danske transkønnede personer OUH 421.000
Lars Lund Urinvejskirurgisk Afdeling Prospektivt randomiseret studie mellem transurethral mikrobølgeterapi (TUMT) og prostataembolisering (PAE) som behandling for vandladningsbesvær (LUTS) i mænd med godartet prostatahyperplasi. OUH Afventer
Lise Aunsholt Department of Neonatal and Paediatric Intensive Care The INtesTInal innate immune system in NEwborns. Development and inflammation in health and disease - the INTINE-study RH 103.000
Louise Hjort Lind Afdeling for Klinisk Patologi ZOLARMAB2 - Mechanistic knowledge and predictive tools to improve the use of denosumab for treatment of osteoporosis OUH 491.000
Sönke Detlefsen Afdeling for Klinisk Patologi CIRCPAC - Implementing plasma ctDNA analysis in patients with local pancreatic cancer to predict recurrence and survival and change prognosis OUH 500.000
Susanne Dam Poulsen Afdeling for Infektionssygdomme Pulmonary  comorbidity in liver transplant recipients RH 610.000
Zsolt Laszlo Illes Neurologisk Afdeling N Age-related molecular changes behind progressive worsening of multiple sclerosis OUH 500.000
Navn hovedansøger Afdeling Projekt Institution Beløb kr.
Ali Asmar Klinisk fysiologisk og nuklearmedicin Glucagon-like peptide-1s effekter på den renale regionale blodgennemstrømning og de renale funktioner hos patienter med type 2 diabetes mellitus og moderat nedsat nyrefunktion RH 325.000
Anders Odgaard Afdeling for Led- og Knoglekirurgi Livskvalitet, livsforventninger, værdipræferencer og risikoaversion hos revisionspatienter RH 415.000
Anders Wieghorst REHPA & Hjertemedicinsk Afdeling B Brain Test after Cardiac Arrest - Development and Validation of a Digital Screening Tool for Cognitive Deficits after Cardiac Arrest OUH 130.000
Claus Høgdall Gynækologisk Afdeling The FRAGINOC study: The impact of FRAilty screening and Geriatric assessment and INtervention in older patients with epithelial Ovarian Cancer RH 493.000
Finn Lund Henriksen Hjertemedicinsk Afdeling B The RIME-IVF study Investigation of RIsk factors in out-of-hospital-cardiac-arrest patients, and MEdical treatment in Idiopathic Ventricular Fibrillation patients OUH 500.000
Jens Fedder Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Dannelse af humane sædceller i præpubertalt testisvæv ved transplantation til immundeficiente rotter OUH 200000.
Kristina Holmegaard Nørskov Afdeling for Blodsygdomme Seksuel sundhed hos patienter efter allogen stamcelletransplantation RH 289000
Line Nygaard Buchwald Afdeling for Patologi, Bartholin Instituttet Identification of novel targets in glioblastoma using an improved pre-clinical model RH 588.000
Lise Aunsholt Department of Neonatal and Paediatric Intensive care The intestinal innate immune system in newborns. Development and inflammation in health and disease RH 325.000
Lone Kjeld Petersen Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D HERA - Hyperterm Intraperitoneal kemoterapi kombineret med Enhanced Recovery After Surgery OUH 243.000
Søren Mikkelsen Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Comparing Restrictive vs. Liberal Oxygen Strategies for Trauma Patients: The TRAUMOX2 Trial OUH 492.000
Navn hovedansøger Afdeling Projekt Institution Beløb kr.
Anders Juhl Vækst og reproduktion Individualiseret behandling af børn med hypofysesyg-domme ved hjælp af nye metoder (LC-MS/MS, targeted proteomics og bioassay) til monitorering af væksthormon behandling RH 300.000
Christian von Buchwald Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik Quality of Life After primary TORS vs IMRT The QoLATI study for patients with early-stage oropharyngeal squa-mous cell carcinoma: A Randomized National Trial RH 483.000
Dagmar Beier Neurologisk Afdeling Neurofilament light chain to personalize treatment of idi-opathic intracranial hypertension (IIH) OUH 170.000
Lars Lund Urologisk Afdeling L Non-Invasive Diagnostics of Small Renal Masses (NISar) OUH 499.000
Mads Thomassen Klinisk Genetisk Afdeling Identifying disease-causing genetic variants for personalized treatment in breast and ovarian cancer OUH 584.000
Marie Lind-Holst H.C. Andersen Børne -og Ungehospital Congenital adrenal hyperplasia in Denmark. A nation-wide study on neonatal screening, clinical presentation and general morbidity. OUH 280.000
Mette Pøhl Onkologisk Klinik Stereotactic radiation therapy in centrally located lung tumors & stereotactic daily adapted radiation therapy in ultra centrally located lung tumors (Strict & Star-Lund Study) RH 205.000
Sandra Meinich Juhl Afdeling for intensiv behandling af Nyfødte og Mindre Børn SUGARNIRS - investigating the effect of hypoglycemia on the newborn brain RH 175.000
Stefan Kastelag Risager Department of Or-thopedic Surgery and Traumatology Periprosthetic fractures of the knee OUH 530.000
Susanne Dam Poulsen Infektionsmedicinsk Klinik Hjerte-karsygdomme blandt levertransplanterede patienter  RH 496.000
Ulrik Bjørn Andersen Afdeling for klinisk fysiologi og nukle-armedicin The protective role of atrial natriuretic peptide in chronic kidney disease a potential therapeutic target RH 278.000
Navn hovedansøger Afdeling Projekt Institution Beløb kr.
Birgitte Romme Nielsen HovedOrtoCenteret Glostrup, Afdeling for Øjensygdomme Vitreoretinal Surgery in Denmark - A Nationwide Epidemiological study RH 384.000
Christian von Buchwald Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi An investigation of postoperative pain, why still in hospital and days alive and out of hospital following transoral robotic surgery (TORS) RH 493.000
Hanne Berg Ravn Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Modulation of pathophysiology in acute kidney injury OUH 500.000
Helle Bruunsgaard Klinisk Immunologisk Afdeling  Det personlige immunsystem og overlevelse efter nyretransplantation RH 160.000
Malene Hilden Gynækologisk Afdeling Kønsinkongruens i Danmark - en kohorteundersøgelse af personer der søger behandling på Center for Kønsidentitet RH 336.000
Martin Jakob Larsen Klinisk Genetisk Afdeling (OUH), Clinical Genome Center (SDU/RSYD) Long-read genomsekventering: 3. generation sekventering til forbedret diagnostik af børn med genetiske sygdomme OUH 578.000
Martin Tolsgaard Obstetrisk Afdeling Forbedret ultralydsdiagnostik af medfødte hjertemisdannelser ved hjælp af kunstig intelligens RH 500.000
Susanne Dam Poulsen Infektionsmedicinsk Klinik Vaccination af patienter der skrives på venteliste til nyretransplantation RH 200.000
Tina Kold Jensen HC Andersens Børnehospital Bisphenol og kognitiv udvikling. En undersøgelse af 300 mødre og deres 7-årige børn OUH 448.000
Zeynep Tumer Department of Clinical Genetics, Kennedy Center DNA methylation profiles (episignatures) as a molecular diagnostic tool in a clinical setup RH 480.000
Navn hovedansøger Afdeling Projekt Institution Beløb kr.
Berit Jul Mosgaard Gynækologisk-Obstetrisk afd, JMC Phase III Randomized clinical trial for stage III epithelial ovarian cancer randomizing between primary cytoreductive surgery with or without hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: OVHIPEC-2 RH 285.000
Brian Kornblit Klinik for blodsygdomme Patient-reported outcomes in the management of chronic graft vs host disease after hematopoietic stem cell transplantation - a feasibility study RH 295.000
Emilie Sarah Tofte Gregers Thoraxkirurgisk Refractory out-of-hospital cardiac arrest managed with extracorporeal cardiopulmonary resuscitation Short: Refractory cardiac arrest RH 500.000
Finn Gustafsson Hjertemedicinsk Klinik Effekten af levosimendan på hjertets funktion og trykforhold under fysisk belastning hos patienter med svær kronisk hjertesvigt (LOCO-CHF) Kort: Effekt af levosimendan ved hjertesvigt RH 205.175
Hanne Hove Center for Sjældne Sygdomme, Børne-Unge Klinikken Identification of the underlying genetic mechanisms in patients with skeletal dysplasias to improve diagnosis, genetic counselling and patient follow-up RH 418.294
Marianne Skovsager Andersen Endokrinologisk Afdeling M Kønsidentitetsproblematik og helbred OUH 500.000
         
Sarah Wegener Weischendorff BørneUngeKlinikken, JMC Beskadigelse af mavetarmslimhinden og infektionsrisiko hos børn i kemobehandling RH 190.000
Trine Printz Øre-Næse-Hals/Høreklinik afd. F Dansk database for børn og unge med mulig verbal dyspraksi OUH 147.000
Troels Halfeld Nielsen Neurokirurgisk Afdeling U Cerebral Aneurysms: Why do they rupture? Focus on aneurysm wall structure, inflammation and radiological properties OUH 463.000
Ulrik Lassen Onkologisk afdeling Immune related biomarkers predicting effect of neoadjuvant Nivolumab treatment for recurrent glioblastoma RH 500.000
Zeynep Tumer Department of Clinical Genetics, Kennedy Center Functional characterization of CACNA1A related intellectual disability, epilepsy and ataxia disorder - translation of genetic diagnosis to personalized treatment RH 496.531
APPFWU02V