Skip til primært indhold

Nina Vestergaard Simonsen

Plastikkirurgisk Afdeling Z

Patient-reported outcome (PRO) in chronic wound patients

Kroniske sår er et stigende problem globalt da flere bliver overvægtige, får sukkersyge og befolkningen ældes. Omkring 172 millioner mennesker har på verdensplan et kronisk sår. Behandlingen er kompleks, langvarig og omkostningstung. I 2013 kostede sårpleje over 2 mia. kroner i Danmark.

Forskning indenfor kroniske sår har hidtil overset patientens perspektiv. Fokus har været på objektive mål såsom sårstørrelse og tid til heling. Disse mål adresserer ikke patientens perspektiv eller hvordan det er at leve med et kronisk sår. Vi ved at kroniske sår har en enorm indflydelse på den enkelte persons liv, da både fysiske, sociale og psykologiske aspekter rammes. Fysiske symptomer er fx smerte. Mens de sociale og psykologiske aspekter rammes ved manglende arbejdsevne, reduceret bevægelighed, social isolation, depression og forstyrret søvn. Kroniske sår kan have alvorlige konsekvenser såsom amputation af ben/fod eller dødsfald. 3021 danskere blev i 2018 amputeret, hvoraf ca. 45 % af disse led af sukkersyge.

Det har længe været omdiskuteret om disse patienter vil have gavn af amputationer tidligere i deres forløb. For at belyse hvordan patienterne påvirkes af sårpleje og amputation, er det nødvendigt at bruge sygdomsspecifikke, veludviklede og testede spørgeskemaer, såkaldte PROMs (patient-reported outcome measures). PROMs måler på patient-reported outcomes (PRO) som er patienternes egen opfattelse af bl.a. livskvalitet.

For at kunne forbedre livskvalitet er det vigtigt at vi har valide PROMs så vi kan måle på det. Grundet mangel på valide PROMs hos denne patientgruppe er der i et internationalt samarbejde udviklet en PROM kaldet WOUND-Q til brug hos kroniske sårpatienter efter nutidige metoder, standarder og krav til PROMs. Som en tilføjelse er samme gruppe ved at udvikle LIMB-Q til brug hos amputerede patienter. 

I internationalt samarbejde med Canada, Holland og USA er der ved brug af WOUND-Q indsamlet 881 besvarelser fra patienter med alle typer af kroniske sår. Disse data analyseres aktuelt og vil belyse patienternes livskvalitet ved forskellige sårtyper. 

Vi udfører en systematik litteratursøgning (systematisk review), hvor vi undersøger kvaliteten og hvilke PROMs der findes til at måle livskvalitet før og efter amputatione hos diabetes patienter med kroniske bensår. Vi forventer at WOUND-Q og LIMB-Q vil være de bedste instrumenter til at måle på dette.

Grundet mangel på veludviklede PROMs til brug hos ovenstående patientgruppe vil vi oversætte og validere LIMB-Q til brug for danske patienter.

APPFWU01V