Skip til primært indhold

Nikolaj Mannering

Department of Haematology

On adverse outcomes in immune thrombocytopenia - a population-based cohort study

 

Formål

Formålet med projektet er, at undersøge prognose og senfølger til blodsygdommen primær immun trombocytopeni (ITP). Vi har i danske sundhedsregistre fundet ca. 7.500 patienter med ITP og vil der følge dem for forekomsten af sådanne komplikationer og specifikt om der er tegn på bedring de senere år.

Vi vil i 4 separate studier undersøge:

1) Overlevelse og konkurrerende sygdomme

2) Kræftsygdomme som senfølge til den immundæmpende behandling

3) Knoglebrud som senfølge til behandling med binyrebarkhormon 4) Psykisk sygdom og forbruget af psykiatrisk medicin som senfølge til vedvarende belastning, binyrebarkhormoner og nedsat livskvalitet pga sygdommen.

Vi vil undersøge de nævnte komplikationer med det formål at øge opmærksomheden på senfølger til ITP, der i dag ikke er velbelyste, herunder også sjældnere senfølger.

Kort om ITP

ITP er en sygdom, hvor blodpladerne i kredsløbet ødelægges af kroppens immunforsvar, en såkaldt autoimmun reaktion. Dette mindsker blodpladetallet og skaber derved en blødertilstand, der kan give symptomer i form af spontane blødninger i huden og slimhinder og derved også blodmangel. Behandlingen tager udgangspunkt i at dæmpe immunsystemet, typisk med binyrebarkhormon eller andre lægemidler med det formål at øge blodpladetallet og forebygge alvorlige blødninger. Selvom patienter med ITP sjældent har alvorlige blødninger er dødeligheden øget og livskvaliteten betydeligt nedsat.  

Metode

Vores patientgruppe er fundet i de danske sundhedsregistre 1980 - 2016. Vi kan undersøge, hvilke andre diagnoser de også udvikler over tid, og om der er større forekomst af fx kræft, knoglebrud mv. i forhold til resten af befolkningen. Til det vil vi lave opfølgning efter 1, 5 og 10 år, idet hver patient med ITP sammenlignes med 50 raske personer, som er matchet på alder og køn. Med det meget store antal patienter og kontrolpersoner er det muligt at beskrive forekomsten også af sjældne senfølger præcist, hvilket ikke er gjort før. Undersøgelsen vil være den største af sin art.

Forventninger

Afdelingen for blodsygdomme i Odense, hvor projektet udgår fra, har lang tradition for registerforskning. Begge vejledere på projektet er kompetente og anerkendte registerforskere, tilsammen med kompetencer indenfor både ITP, lægemidler og registerforskning. Vi forventer at studiet vil medføre:

1) Ny og værdifuld viden omkring ITP og dennes senfølger mhp. forebyggelse af invaliderende psykiske, sociale og fysiske følger af sygdommen og herved

2) Bidrag til bedre behandling og opfølgning af patienterne fra diagnosen stilles

3) Videnspredning ved at resultater offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, så resultaterne deles med andre forskere og behandlere til gavn for patienterne.

APPFWU02V