Skip til primært indhold

Morten Møller

Neurokirurgisk Afdeling U

DNA methylation status in pituitary adenomas - identification of a new and prognostic classification system

Formål

Svulster i hypofysen er hyppige og kan blive meget store. Da de ofte er placeret tæt på synsnerverne, kan de medføre bla synsproblemer. Behandlingen er kirurgisk. Hyppigt vil en rest være tilbage efter operationen. Over tid vil denne rest vokse frem og give ophav til en ny svulst. Derfor kontrolleres alle patienter regelmæssigt med bla MR scanninger efterfølgende.

Der findes aktuelt ingen måde af forudsige, hvor hurtigt en hypofysesvulst vil vokse frem igen. Baseret på viden fra andre hjernesvulster, vil vi etablere et nyt klassifikationssystem for hypofysesvulster, der kan forudsige, hvor stor risikoen er for - og hvor hurtigt - genvækst af en operativt fjernet hypofysesvulst vil ske.

Materiale og metode

Til studiet vil der blive udført retrospektive analyser af alle opererede patienter fra 2007-2017 (250) med gennemgang af hypofysesvulsten vækstpotentiale baseret på kvantitative målinger på allerede udførte MR scanninger OG sammenholde disse med hypofysesvulsternes DNA methyleringsprofil.

Det udtagede væv er opbevaret i enkelt indstøbte parafin-blokke (FFPE). Opbevaring af dette, samt placering fremsøges i PatoBank. Det fremsøgte væv skal således skæres og oprenses til DNA (Qigen Generead DNA FFPE Kit) og sendes til analyse for DNA-methyleringsprofilering med EPIC 850K-analyse. Ligeledes ønskes vævet farvet med specifikke markører (PIT1, SF1 og TPIT) for at se om dette kan bidrage yderligere som prognostisk markør.

Den enkelte hypofysesvulsts DNA methyleringsmønster kunne derefter kategorisere de bortopererede svulster efter deres individuelle vækstpotentiale. Vi har igennem mere end 20 år et tæt samarbejde mellem hjernekirurger, hormonlæger og patologer omkring denne patientgruppe. Alle patienter i Region Syddanmark følges tæt. Vi har adgang til væv og kliniske data fra alle opererede patienter. Odense Universitetshospital var det første Universitetshospital i Danmark til at indføre DNA methyleringsanalyse af hjernesvulster.

Sammen med professor Qihua Tan (OUH) og professor David Capper (Berlin), der begge er eksperter i tolkning og statistiske analyser af denne type data, vil vi sikre anvendeligheden af resultaterne. I samarbejde med vores kollegaer på Aalborg Universitetshospital vil vores klassifikationssystem blive testet og valideret på en mindre, ekstern men tilsvarende patientgruppe (100).

Forventede resultater og perspektiver

Vi vil med klassifikationssystemet bedre kunne designe det optimale kontrolforløb for den enkelte patient efter operation. Hvor patienterne nu alle MR scannes med 9-12 måneders mellemrum, vil en viden om svulstens vækst- og genvækstpotentiale kunne identificere, hvilke patienter der kan have behov for et tættere kontrolforløb og i særdeleshed, hvilke patienter der ikke har behov for så hyppige scanninger. Dette vil særligt hos den sidste gruppe kunne bidrage til at mindske den kroniske sygelighedsfølelse hos patienterne samt spare samfundet for unødige kontrolscanninger.

Ligeledes vil DNA methylering kunne underbygge diagnosen og formentlig bedre kunne prædiktere forløbet også i forhold til det opdaterede klassifikationssystem fra WHO 2022.

APPFWU02V