Skip til primært indhold

Lisa Gundestrup

Hjerte, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T

Aortic Stenosis Associated Left Ventricular Remodeling - Impact of genetic, valvular and non-valvular factors

Forsnævret aortaklap er den hjerteklapsygdom der forekommer oftest i den vestlige verden, men måden hvorpå den opstår er endnu ikke fuldt ud klarlagt. Vi ved at der forekommer en øget vækst af celler samt ansamling af fedt og kalk i klappen, som fører til forsnævringen. Derved har blodet sværere ved at passere klappen, hvilket giver en øget belastning på hjertets muskulatur nå det skal pumpe blodet rundt i kroppen. Dette fører til fortykket hjertemuskulatur og i sidste ende hjertesvigt hvis ikke det behandles.

Man har indenfor de sidste år fundet ud af, at der findes forskellige typer af påvirkning på hjertets muskulatur når der opstår en forsnævring i aortaklappen. Nogle udvikler et stort og fortykket hjerte og andre oplever en mindre grad af fortykkelse i hjertets muskulatur, som i stedet bliver mere stiv og ubevægelig, begge dele gør i sidst ende hjertet dårligere til at pumpe blodet rundt i kroppen.

Dette projekt har til formål at sammenligne de to typer af patienter med forsnævret aortaklap, for at finde ud af hvad der påvirker udviklingen i enten den ene eller den anden retning. Hypotesen er at visse hormoner spiller en rolle i udviklingen af aortaklap forsnævring og at små ændringer i hormonernes gener kan gøre at aortaklap forsnævringen udvikler sig til den ene eller den anden type. Yderligere har vi en teori om at visse typer af blodtrykssænkende medicin der påvirker disse hormoner og deres virkemåde, også har en betydning for. hvilken typer aortaklap forsnævring man udvikler.

Studiet er delt op i 3 dele


Studie 1 - her kigger vi tilbage i tiden og henter informationer om patienter der tidligere er blevet opereret for en aortaklap forsnævring. Vi kigger på deres ultralyds scanninger og på hvilken medicin de har fået i 5 år op til deres operation. Dette gør vi for at se om der kan være en sammenhæng mellem den medicin patienterne fik og den type af aortaklap forsnævring de udviklede.

Studie 2 - Her kigger vi frem i tiden og beder patienter der er blevet henvist til en operation pga. aortaklap forsnævring om at deltage i forsøget. Patienter det deltager i forsøget vil få lavet en ultralyd, CT og MR scanning af deres hjerte så vi kan se hvilke ændringer der er i hjertets muskulatur. Derudover bliver der under deres operation taget en lille prøve af deres hjertemuskulatur som vil bliver undersøgt for arvævsdannelse og den syge aortaklap vil blive taget ud og undersøgt for koncentrationen af de hormoner vi kigger på. Sidst men ikke mindst tager vi en blodprøve for at måle hormoner i blodet og lave undersøgelser af patientens gener så vi kan se om der er små forskelle i generne der koder for hormonerne hos de to typer patienter.

Studie 3 - I denne del af forsøget deltager de samme patienter som i studie 2, men fokus her vil være på køns specifikke forskelle der har betydning for hvilke type aortaklap forsnævring man udvikler. Derfor vil denne del af forsøget have fokus på niveauet af kønshormoner hos patienterne der er blevet opereret. Der vil bliver undersøgt om koncentrationen af forskellige kønshormoner har betydning for typen af aortaklap forsnævring.

Håbet er at man med projektet kan få en bedre forståelse for udviklingen af aortaklap sygdom og dermed bliver bedre til at opdele patienter med forsnævret aortaklap i flere typer afhængigt af sygdommens påvirkning af hjertemuskulaturen. På den måde får man en mere præcis diagnose der kan gavne patienternes videre behandlingsforløb, da man bedre kan vælge den rette behandling til den enkelt patient og dermed optimerer den medicinske behandling og bevarer hjertet pumpefunktion længere samt udskyde et evt. behov for en operation.

Patienter og pårørende vil bliver informeret grundigt om forsøget inden beslutning om deltagelse. Da forsøget arbejde med højt specialiseret grundforskning i hjerteklapsygdom og ikke påvirker patientens sygdomsforløb er der ikke planlagt yderligere involvering af patienter og pårørende. 

APPFWU02V