Skip til primært indhold

Kirstine Nørregaard Hansen

Hjertemedicinsk Afdeling B

Ballondilatation og modificerende behandling af koronararteriestenoser forud for implantation af bioresorberbar scaffold

Patienter med forsnævringer i hjertets kranspulsårer kan behandles med ballonudvidelse af forsnævringen og indsættelse af et metalgitter, også kaldet en stent. Oftest  anvendes medicingivende stents, men nyere studier har vist at der kan være fordele ved at benytte nedbrydelige stents, som opløses gradvist efter indsættelse og forsvinder helt i løbet af 12 måneder. Når den nye type stent er opløst og ikke længere er i kranspulsåren, kan karret få sin vanlige bevægelighed og funktion tilbage.

En stent der opløses har ikke den samme robusthed som en metal stent, og derfor kan en mere aggressiv forbehandling af forsnævringen være optimal, for at ophæve forsnævringen helt inden den indsættes, da gitteret ikke tåler samme efterbehandling, som nogen gange anvendes for at få en stent udvidet optimalt.

Formål og hypotese

Optimal forbehandling og aggressiv ballonudvidelse af en kranspulsåre med en særlig ballon omkranset af en lille metaltråd kan medføre bedre opheling og forhindre genforsnævring hos patienter med forsnævrede, behandlingskrævende kranspulsårer.

Formålet er at undersøge, om udvidelse med en særlig ballon af forsnævringen i kranspulsåren inden indsættelse af en nedbrydelig stent kan medføre bedre opheling af kranspulsåren sammenlignet med en standard ballon.

Studiedesign

Der inkluderes 82 patienter med stabil hjertekrampe eller en mindre blodprop i kranspulsårerne, hvor der ved røntgenkontrastundersøgelse af kranspulsårerne er fundet en forsnævring, som kan ballonbehandles. Efter vanlig procedure foretages kontrastundersøgelse via en pulsåre i lyskekar eller i håndled. Der foretages billedoptagelser indvendigt i karret med to forskellige billededannende katetre – et lys- og ekkolods-kateter.

Patienterne bliver ved lodtrækning 1:1 inddelt til enten at få ballonbehandling med en særlig ballon med metaltråd eller standard behandling, hvorefter den nedbrydelige stent indsættes. Efter ballonudvidelse  foretages afsluttende scanning med lys- og ekkolods-katetere af den behandlede kranspulsåre. Disse scanninger gentages efter 6 måneder og for halvdelen af patienterne også efter 12 måneder.

Begrænsninger

Det er ikke alle patienterne der har velegnede forsnævringer til at få indsat en opløselig stent. Hvis blodkarret er meget snoet eller meget kalkholdigt kan det kræve andre robuste behandlinger.

Klinisk signifikans

Omkring 200.000 danskere lever med iskæmisk hjertesygdom. Studiet vil bidrage til bedre kendskab til den proces, som foregår i karret hos patienter med forsnævringer i kranspulsårerne efter indsættelse af en biologisk opløselig stent.

Der er tale om nyere behandlingsmetoder inden for behandling af forsnævringer af kranspulsårer hos patienter med stabile hjertekramper og mindre blodpropper i hjertet, som potentielt kan nedsætte risikoen for genforsnævring efter indsættelse af biologiske stents. Hvis projektet udkommer med positive resultater vil studiet potentielt have betydning for fremtidig behandling af kranspulsåresygdomme.

Involvering af patienter

Patienterne informeres om projektet forud for kranspulsåreundersøgelsen og stentbehandling, og der gives mundtlig og skriftlig information om projektet. Der gives betænkningstid inden patienterne accepterer inklusion i projektet. Patienterne medgives billeder fra kontrastundersøgelsen og optagelserne fra lyskateteret, som visualiserer forsnævringerne i kranspulsårerne og det stentbehandlede område, hvilket kan medføre bedre forståelse af sygdommen.

Sammen med patient og evt. pårørende gennemnår den ph.d.-studerende billederne fra behandlingen, udvikling af åreforkalkning i kranspulsårerne, behandling af dette og betydning ballonudvidelse, kolesterol og livsstil.

Der vil være klinisk opfølgning af patienterne med telefonisk kontrol 3 måneder inden 6 måneders kontrol og 12 måneders kontrol. Patienterne og deres pårørende har derud mulighed for at kontakte den ph.d.-studerende løbende, hvis der opstår spørgsmål i relation til hjertesygdommen.

APPFWU02V