Skip til primært indhold

Kirsten Hyrlov

Department of Neurology

A translational approach to identify molecules related to remyelination in multiple sclerosis

Dette projekt skal gennem ny viden forbedre prognose og behandling af sklerose (MS) patienter. På baggrund af viden opnået i omfattende indledende forsøg vil vi undersøge et reparerende netværk i hjernen og identificere molekyler, der kan bruges til fremtidig behandling og sikrere sygdomsprognose, hos patienter med progressiv MS. Desuden vil vi implementere nye metoder til hjernescanning og sekventering, som vil forbedre den daglige diagnostik af MS-patienter på OUH.

Med tiden udvikler 50% af MS-patienter progressiv MS, som ikke kan behandles. På dette stadie øges antallet af demyelinerende (skadende) hjernelæsioner, mens antallet af remyelinerende (genopbyggende) læsioner falder. Vi har undersøgt læsioner fra patienter med progressiv MS. Her identificerede vi 2 centrale molekyler i de genopbyggende læsioner; TGF beta-R2 og FoxF2. Begge molekyler var hovedsageligt tilstede i astrocyt-celler, som er essentielle for opretholdelsen af en sund hjernefunktion. Baseret på disse data er vores hypotese, at der findes et TGFbeta-R2-FoxF2-netværk, som regulerer reparerende gener i astrocytter og bidrager til genopbygning af hjernen.

Her præsenterer vi tre delprojekter, som vil undersøge funktionen af det reparerende netværk. Vi vil A) isolere astrocyt-cellekerner fra skadende og reparerende læsioner i menneskehjerner og med nye genetiske metoder vil vi identificere FoxF2-associerede molekyler, som er ansvarlige for reparation af hjernen. B) For at forstaa disse molekylers præcise funktion under reparation, vil vi undersøge mus med MS-lignende sygdom. Vi vil undersøge disse mus både med og uden FoxF2-genet for at se, hvordan genet påvirker deres sygdomsforløb. C) Vi vil etablere en ny hjernescanning (MTR), som kan måle ændringer i myelinmængden i hjernen på MS-patienter. I rygmarvsvæske fra de samme patienter vil vi måle niveauer af reparerende molekyler identificeret i (A) og sammenholde disse niveauer med patienternes sygdomsforløb og MTR-scanningerne. På denne måde vil vi påvise deres reparerende funktion i hjernen. Samlet vil dette studie fremme forskning og samarbejde i Regionen og forbedre behandlingen af MS-patienter på OUH.

APPFWU01V